Andrzej J. Wójcik, PhD, DSc

01.06.2020 | 01.06.2020

Associate Professor

History of Natural and Medical Sciences Research Unit

Room:

Phone:

Office hours:

E–mail: awojcik@ihnpan.pl

ORCID:

Website: www.anwoja.pl

IMG_9946-326x473

Academic interests

My scientific interests focus mainly on several issues: organization of mining and its creators, legal basis of mining, its teaching and popularisation, and the history of geological research and cartography. So far, these issues have been little researched due to their uniqueness and a relatively small amount of preserved and available archival materials, which are scattered in various Polish and foreign archives and libraries. I strive to commemorate the achievements in creating the foundations for modern industry and its often forgotten creators. In my opinion, it is valuable to remember the history of activities supporting the development of mining, including the creation of a legal framework for mining activities.

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • Scientific Council of the Institute for the History of Science, PAS (2015–2018),
 • Committee for the History of Science and Technology, PAS, Warsaw – since 2016,
 • Commission for Research on the History of Siberia of the Committee for the History of Science and Technology, PAS, Warsaw – since 2016,
 • Commission on the History of Science of the Polish Academy of Arts and Sciences, Krakow – since 2009,
 • Commission on the History of Silesia of the Polish Academy of Arts and Sciences, Research Station, Katowice – since 2014,
 • History of Cartography Research Team, Institute for the History of Science, PAS, Warsaw – since 2011,
 • participation in the works of the editorial committee (editorial board member): “Czasopismo Naukowo–Techniczne Górnictwa Rud CUPRUM”, KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław,
 • participation in the works of the Scientific Council (council member) of the journal “Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, The Krakow Salt Works Museum at Wieliczka,
 • participation in the works of the editorial committee (editorial board member): “Przemysł Skalny. Portal Branżowy”, Wrocław,
 • participation in the works of the editorial board (editorial board member) and the Scientific Council (council member) of the journal “Hereditas Minariorum”, Faculty of Geoengineering, Mining and Geology, Wrocław University of Technology,
 • scientific editorial board (editorial board member): “Monografia Dąbrowy Górniczej”. City Museum Sztygarka, Dąbrowa Górnicza.

Membership in scientific societies and organisations

 • Main Commission of Museology and Mining Traditions, the Association of Mining Engineers and Technicians (SITG) – since 2000,
 • Polish Geological Society (PTG) – since 1982, History of Geological Sciences Division – since 2015,
 • Polish Society of Friends of Earth Sciences (PTPNoZ) – since 1978,
 • Association of Polish Museologists – since 1999,
 • Association of Polish Underground Tourist Routes (SPTTP) – since 2009.
 • American Association of Petroleum Geologists (AAPG) – since 1989 (AAPG member ID: 57142-5),
 • Earth Science Teachers Association (ESTA) – since 1987 (ESTA member ID: 0770),
 • History of Earth Sciences Society (HESS) – from 2016,
 • International Association of Sedimentologists (IAS) – since 1986 (IAS member ID: 1409),
 • International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) – Commission of the International Union of Geological Sciences – since 2006,
 • International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) – since 2001,
 • International Committee for Museums and Collections of Natural History (ICOM – NATHIST) – since 2003,
 • International Committee for University Museums and Collections (ICOM – UMAC) – since 2003,
 • International Movement for a New Museology (ICOM – MINOM) – since 2003,
 • International Council of Museums (ICOM/UNESCO) – since 2003 (ICOM member ID: 38837) – member of the Polish National Committee of ICOM,
 • National Geographic Society (NGS) – since 1996 (NGS member ID: 10634420),
 • Society for Sedimentary Geology (SEPM) – since 1996 (SEPM member ID: 35765).

Selected publications

2004

 • Działalność geologiczna i górnicza Fryderyka Krumpla w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. [w:] Analecta, z. 1–2, s. 1–19.
 • Regulamin zbierania okazów geologicznych na kopalniach węgla – nieznany dokument z historii muzealnictwa. [w]: III Konferencja „Ochrona zabytków górniczych. Aspekty organizacyjne, prawne i finansowe. Stan obecny i perspektywy”, Bochnia, 4 VI 2004. Główna Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, s. 65–68.
 • Zabytki techniki i ich wykorzystanie w ochronie krajobrazu historycznego i kształtowania przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. [w]: Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. I Konferencja Międzynarodowa, Zabrze 10–11 IX 2004 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Urząd Miejski w Zabrzu. Katowice, s. 53–58.

2005

 • Organizacja władz górniczych i hutniczych Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. [w:] Analecta, z. 1–2, s. 227–308.
 • Projekt prawa górniczego Stanisława Staszica. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 1, s. 39–46.
 • Górnicy Stanisława Staszica – organizacja władz górniczych Królestwa Polskiego. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 2, s. 41–50.
 • Poznanie geologiczno-górnicze księstwa siewierskiego w czasach „Ziemiorodztwa Karpatów…” Stanisława Staszica. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 3, s. 34–41.
 • Sztolnie odwadniające kopalnie węgla kamiennego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. [w:] VII Konferencja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych. Górnicze dziedzictwo kulturowe. Mysłowice, październik 2005 r., s. 181–187.
 • Zabytki techniki w ochronie i kształtowaniu krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, ser. Górnictwo, z. 269, s. 283–291.

2006

 • Geostanowiska w Kopalni Zabytkowej Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu. [w:] Orbis Interior, tom 5, s. 137–143.
 • Budowa geologiczna i złoża surowców mineralnych oraz zmiany środowiska naturalnego wywołane przez górnictwo na terenie miasta Bukowno (Górny Śląsk). [w:] „Regionalne problemy ekologiczne”, red. W. Andrejczuk, Wyższa Szkoła Ekologii w Sosnowcu, s. 93–106.
 • Dawne sztolnie kopalń węgla kamiennego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego (do 1850 r.). [w:] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 117, Seria Studia i Materiały, nr 32, „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych”, s. 341–348.
 • Jan Hempel – górnik i geolog – autor „Mapy geognostycznej zagłębia węglowego…” (1856r.) [w:] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 117, Seria Studia i Materiały, nr 32, „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych”, s. 349–360.
 • Kartografia górnicza Fryderyka Krumpla (1792–1855). [w:] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 117, Seria Studia i Materiały, nr 32, „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych”, s. 361–368.
 • Regulamin zbierania okazów geologicznych na kopalniach węgla – nieznany dokument z historii muzealnictwa (1921 r.). [w:] Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 117, Seria Studia i Materiały, nr 32, „Dziedzictwo i historia górnictwa oraz możliwości wykorzystania pozostałości dawnych robót górniczych”, s. 369–372.
 • Jan Hempel – autor pierwszej „Mapy geognostycznej zagłębia węglowego w Królestwie Polskiem”. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 1, s. 45–56.
 • Dokonania Józefa Cieszkowskiego w górnictwie polskim. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 2, s. 49–55.
 • Sztolnie odwadniające kopalnie węgla kamiennego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 3, s. 40–47.
 • Jan Marian Hempel – autor map górniczych i geologicznych Królestwa Polskiego. [w:] Analecta, z. 1–2, s. 255–278.
 • The first detailed geological map of the coal basin In the historic Polish Kingdom, by Jan Hempel (1856). [w:] INHIGEO Newsletter, 39 (for 2006), s. 27–35.
 • Historia i współczesność. Krakowska Ustawa Górnicza z roku 1844. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 4, s. 44–52.
 • Projekt Prawa Górniczego Stanisława Staszica (1819 r.). [w:] Rozprawy z dziejów oświaty, t. 45, s. 139–154.
 • Prawo górnicze Stanisława Staszica. Uregulowania prawne poszukiwań i eksploatacji kopalin w Królestwie Polskim. [w:] Wiek Oświecenia. Stanisław Staszic – myśliciel, pisarz, uczony, t. 22, s. 203–226.
 • Budowa geologiczna oraz zmiany środowiska naturalnego wywołane przez górnictwo na terenie Bukowna. [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Górnictwo, z. 273, s. 389–404.
 • Okręgi przemysłowe Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. [w:] Materiały VIII Konferencji „Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych”. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach, Mysłowice, 19–20 października 2006 r., s. 143–151.

2007

 • „Początki nauki kopalnictwa” – pierwszy polski podręcznik górnictwa. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 1, s. 44–48.
 • Jan Mieroszewski Górnik z „Terra banensium”. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 2, s. 35–43.
 • Fryderyk Krumpel – prekursor geologii kopalnianej w Królestwie Polskim. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 3, s. 47–54.
 • Józef Cieszkowski i jego wpływ na rozwój polskiego słownictwa górniczego. [w:] Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze. Januszewski S. (red.), Polski Kongres Górniczy 2007, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, Wrocław, s. 27–40.
 • Das Sachse Friedrich Krumpel. Schöpfer erster geologischer und bergbaulicher Kartenwerke im Westbezirk des Königreichs Polen. [w:] Der Anschnitt. Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau, nr 2–3, s. 70–80.
 • Zapomniane sztolnie dziedziczne w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. [w:] Materiały IX Konferencji „Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych”. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach, Mysłowice, 3–4 października 2007 r., s. 193–198.
 • Jubilee of Jan Hempel’s „Geognostic map of coalfield in Polish Kingdom”. [w:] The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Kokowski M. (red.). Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, Poland, September 6–9, 2006), s. 905–912.
 • Ekspedycja Adam Piwowara na Nowa Ziemię (1905 r.). [w:] A. Kuczyński (red.): Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX wieku i na początku XX wieku. Ośr. Bad. Wsch. Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniw. Wrocł., Wyd. DTSK Silesia, Wrocław, s. 491–501.

2008

 • Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa w Królestwie Polskim Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Warszawa, ISBN 978-83-86062-81-2, s. 1–330.
 • Działalność górnicza i geologiczna Józefa Cieszkowskiego w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w.[w:] Analecta, z. 1–2, s. 89–102.
 • Czasopismo „Technik” i jego twórca Stanisław Majewski. [w:] Kwart. Hist. Nauki i Tech., nr 1, s. 97–104.
 • Maksymilian Strasz – architekt, fotograf, autor pierwszych map okręgów górniczych Królestwa Polskiego. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 1, s. 43–51.
 • Marceli Królikiewicz – pierwszy naczelnik górniczo-hutniczego Okręgu Zachodniego Królestwa Polskiego. Część I. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 2, s. 38–46. Marceli Królikiewicz – pierwszy naczelnik górniczo-hutniczego Okręgu Zachodniego Królestwa Polskiego. Część II. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 3, s. 40–50.
 • Zapomniany projekt nazewnictwa pokładów węgla kamiennego Arnolda Sarjusza Makowskiego. [w:] P. P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.): Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. Oficyna Wydaw. Pol. Wrocł., Wrocław, s. 285–296.
 • Marceli Królikiewicz – pierwszy profesor górnictwa w Szkole Akademiczno-Górniczej (Akademii Górniczej) w Kielcach. [w:] Zeszyty Staszicowskie, z. 6, s. 115–128.
 • Organizacja rządowego górnictwa w dozorstwie Olkusko-Siewierskim i w Okręgu Zachodnim Królestwa Polskiego. [w:] Materiały pokonferencyjne. Konferencja: „Wpływ przemysłu na rozwój Dąbrowy Górniczej”. Dąbrowa Górnicza, 5 czerwca 2008 r., Stow. Inż. i Techn. Przem. Hutn. w Polsce, Urząd Miejski w Dąbr. Górn., Muz. Miejskie „Sztygarka” w Dąbr. Górn., Katowice, s. 90–109.

2009

 • [z:] W. Preidl, Kopalnia cynku i ołowiu w Siewierzu – problemy zagospodarowania obiektu pogórniczego. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 2, s. 10–22.
 • Mapy okręgów górniczych Królestwa Polskiego. [w:] Analecta, nr 1–2, s. 331–348.
 • Organizacja władz górniczych Królestwa Polskiego w XIX wieku. [w:] Rozmus D., Witkowski S. (red.): Gospodarka nad Przemszą i Krynicą od pradziejów do początków XX wieku w świetle badań interdyscyplinarnych. Wyd. Muz. Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza, PTTK Olkusz, Inst. Zagł. Wyż. Szkoły Humanitas, Sosnowiec, s. 173–188.
 • Problematyka geologiczna i górnicza w „Bibliotece Warszawskiej” do 1870 roku. [w:] Zagożdżon P. P., Madziarz M. (red.): Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. T. 2. Oficyna Wydaw. Pol. Wrocław., Wrocław, s. 326–333.
 •  [z:] W. Preidl, Stanisław Majewski – badacz i piewca tradycji górniczych. [w:] Materiały IX Konfer. „Górnictwo wczoraj i dziś”. Stow. Inż. i Techn. Górn., Katowice, s. 151–160.

2010

 • Kopalnia Ćwiczebna Muzeum Miejskiego „Sztygarka” – świadectwem górniczego dziedzictwa w Zagłębiu Dąbrowskim. [w:] Januszewski S. (red.) Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Fundacja Hereditas, Warszawa, s. 261–277.
 • Działalność Aleksandra Mielęckiego w górnictwie pruskim. [w:] P. P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. T. 3, Oficyna Wydaw. Politechnika Wrocławska, s. 483–493.
 • Nieznany głos Hieronima Łabęckiego do zmian prawa górniczego Królestwa Polskiego. [w:] P. P Zagożdżon., M. Madziarz (red.), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury. T. 3, Oficyna Wydaw. Politechnika Wrocławska, s. 494–508.
 • Standaryzacja opisów wyrobisk górniczych w aspekcie zachowania dziedzictwa techniki górniczej. Obowiązek czy konieczność? [w:] Januszewski S. (red.) Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. Cz. 2. Fundacja Hereditas, Warszawa, s. 77–83.
 • Dzieje rozpoznania kopalin na obszarze dawnego Księstwa Siewierskiego oraz pierwszy opis i mapa geologiczno-górnicza regionu. [w:] Analecta, z. 1–2, s. 345–368.
 • Zapomniane mapy okręgów górniczo-hutniczych Królestwa Polskiego i ich autor Maksymilian Strasz. [w:] Prace Komisji Historii Nauki PAN, Kraków, t. X, s. 359–369.
 • Wyrazy górnicze, czyli dawne słownictwo górnicze na terenie Królestwa Polskiego w XIX w. [w:] Mater. XII Konferencji „Górnictwo wczoraj i dziś”. Stow. Inż. i Techn. Górn., Ustroń, 4–5 listopada 2010 r., s. 125–132.

2011

 • [z:] W. Preidl, Abriss der Geschichte der Polnischen Galabergmannsuniform. Hardygóra M. et al (red.). „Altbergbau-kolloquium”. VGE Verlag GmbH, Essen, s. 376–393.
 • Historia nauk o Ziemi. [w:] Pr. zbior., „Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze”. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, s. 305–390.
 • Kartograficzny obraz krajobrazu górniczego Zagłębia Dąbrowskiego na przykładzie „Karty geognostycznej zagłębia węglowego” Jana Hempla (1856 r.). [w:] Górnictwo i geologia. Kwartalnik, nr 1, s. 223–236.
 • [z:] W. Narębski, Staszic Fascicules (Zeszyty Staszicowskie). International Commission on the History of Geological Sciences, IHNIGEO Newsletter, no. 43, s. 51–53.
 • The Achievements of Józef Cieszkowski in Polish Mining. [w:] P. Claughton, C. Mills (red.), “Mining Perspectives. Proceedings of the Eighth International Mining History Congress 2009”. University of Stirling, Stirling, Szkocja, s. 122–131.

2012

 • Ewolucja europejskiej kartografii geologicznej do początków XX w. [w:] Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki, nr 1–2, s. 173–202.
 • Georg Gottlieb Pusch i jego działalność w Królestwie Polskim w świetle korespondencji publikowanej na łamach niemieckich czasopism mineralogicznych (1817–1830). [w:] Zeszyty Staszicowskie, z. 8, s. 149–165.
 • Górnictwo w „Rzeczach Kopalnych” ks. Krzysztofa Kluka. [w:] Pr. zbior., „Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie którzy wyprzedzili swoją epokę”. Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, Ciechanowiec, s. 239–252.
 • [z:] A. Rybak, Józef Cieszkowski. Górnik Zagłębiowski. [Wydanie II, zmienione.] Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, s. 1–40.
 • Kartoteka kopalni węgla kamiennego Państwowego Instytutu Geologicznego – zapomniany dokument z historii górnictwa. [w:] Zagożdżon P. P., Madziarz M. (red.), „Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury”, t. 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 391–400.
 • Muzea górnicze – w poszukiwaniu wiedzy i autentyczności. [w:] Jodłowski A. (red.), „Materiały II Konferencji Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce”. Muzeum Żup Krakowskich, Wieliczka, s. 9–20.
 • [z:] W. Preidl, Polski mundur górniczy – tradycja i współczesność. [w:] Zagożdżon P. P., Madziarz M. (red.), „Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury”, t. 4, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 315–338.

2013

 • Cadmia fossilis – działalność Piotra Steinkellera, polskiego „króla” cynku. [w:] Zagożdżon P. P., Madziarz M. (red.), „Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury”, t. 5, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 379–392.
 • [z:] I. S. Troyak: Hieronim Kondratowicz i jego pierwszy nowoczesny podręcznik górnictwa. [w:] P. P. Zagożdżon, M. Madziarz (red.), „Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury”, t. 5, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 363–378.
 • Life and Work of Jan Mieroszewski (1768–1842). [w:] „Vivat Académia Banská Štiavnica”. Zbornik z Konferencie Konanej pri Príležitosti 250. Výročia Založenia Baníckej Akadémie v Banskej Štiavnici. Slovenské banské muzeum, Banská Štiavnica, Słowacja, s. 98–103.

2015

 • Józef Cieszkowski. Naczelnik kopalń w Zachodnim Okręgu Górniczym Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. [z:] A. Rybak, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, s. 1–123 + zał. i CD, ISBN 978-83-7164-850-2.
 • Popiersie Franciszka–Féliksa Verdié w Muzeum Miejskim „Sztygarka”. [w:] Bartholdi i Gravier. Francuskie konteksty dzieł sztuki związanych z przemysłem XIX i XX wieku w województwie śląskim. [z:] T. Grygiel. Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dabrowa Górnicza, s. 6–13, ISBN 978-83-917999-7-0.
 • Fryderyk August Bartholdi. Kalendarium życia i twórczości. [w:] Bartholdi i Gravier. Francuskie konteksty dzieł sztuki związanych z przemysłem XIX i XX wieku w województwie śląskim. [z:] T. Grygiel. Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dabrowa Górnicza, s. 14–17, ISBN 978-83-917999-7-0.
 • Prace Fryderyka Augusta Bartholdiego na terenie Polski. [w:] Bartholdi i Gravier. Francuskie konteksty dzieł sztuki związanych z przemysłem XIX i XX wieku w województwie śląskim. [z:] T. Grygiel. Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dabrowa Górnicza, s. 18–20, ISBN 978-83-917999-7-0.
 • Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. (red.) B. Orłowski, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.
  biogramy:
  Cz. I: Anczyc Stanisław, s. 32–33; Baildon John, s. 53–56; Bretsznajder Stanisław, s. 174–176; Broniewski Witold, s. 180–182; Budryk Witold [z: Z. Wójcik], s. 199–201; Buzek Jerzy, s. 211–213; Ciechanowski Jan, s. 249–251; Cieszkowski Józef, s. 254–256; Ciołek Gerard, s. 256–257; Czyżewski Mikołaj, s. 287–288; Domański Władysław, s. 322–323; Dylik Jan, s. 349–352; Eberhardt Julian, s. 361–363; Evans Tomasz, s. 373–375; Fauck Albert, s. 381–382; Galon Rajmund, s. 416–417; Gębka Kazimierz, s. 428–429; Gluziński Władysław, s. 437–439; Grzymek Jerzy, s. 485–486,
  Cz. II: Hempel Jan, s. 19–22; Hess Kazimierz, s. 24–26; Idźkowski Adam, s. 62–64; Jahn Alfred, s. 74–76; Jonston Jan, s. 125–126; Joszt Kazimierz, s. 128–129; Kaden Karol, s. 140–141; Kiedroń Józef, s. 175–177; Klimkiewicz Antoni, s. 194–195; Kontkiewicz Stanisław starszy [z: Z. Wójcik], s. 226–227; Korwin-Gosiewski Jerzy, s. 244–246; Kosiński Wincenty, s. 251–253; Kownacki Andrzej, s. 274–275; Krotkiewski Zygmunt, s. 294–296; Królikiewicz Marceli, s. 296–297; Krumpel Fryderyk, s. 301–303; Krupiński Bolesław, s. 303–304; Krupkowski Aleksander, s. 304–307; Krygier Wojciech, s. 308–309; Lempe Fryderyk [z: Z. Wójcik], s. 362–363; Łukaszewski Adam, s. 421–422,
  Cz. III: Maciejewski Władysław, s. 9–10; Majewski Julian, s. 19–20; Makowski Arnold, s. 20–23; Nax Jan, s. 157–159; Okraszewski Stanisław, s. 218–220; Opolski Tadeusz, s. 233–234; Przedpełski Józef, s. 355–356; Rieger Roman, s. 411–413; Roga Błażej, s. 417–419; Rossmann Ludwik, s. 436–438; Rost August [z: Z. Wójcik], s. 439–440,
  Cz. IV: Schimitzek Antoni, s. 27–29; Sowiński Stanisław, s. 106–108; Steinkeller Piotr, s. 139–142; Strama Stanisław, s. 152–153; Strasz Maksymilian, s. 156–158; Sulimirski Wit, s. 188–189; Śniadecki Jędrzej, s. 261–264; Turzo Jan, s. 307–308; Tyzenhauz Antoni, s. 313–314; Wójcik Andrzej, s. 414–415; Wusatowski Zygmunt, s. 424–425; Zaremba Władysław, s. 448–449; Zieleniewski Edmund, s. 467–469; Zieleniewski Ludwik, s. 469–471.
 • Słownik Biograficzny Techników Polskich, t. 24, (red.) J. Piłatowicz, Muzeum Techniki NOT, Warszawa, biogramy: Klenczar Tomasz (1886–1966), Łukaszewski Adam (1877–1912), Okraszewski Stanisław Samuel (1744–1824), Przedpełski Jozef Antoni (1884–1960).
 • Słownik Biograficzny Techników Polskich. Jubileuszowe wydanie specjalne, (red. Gogołek), Sigma-NOT, Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych, Warszawa, biogramy: Łukaszewski Adam (1877–1912), Buzek Jerzy (1874–1939), Śniadecki Jędrzej (1768–1838).
 • Zapadliska i deformacje powierzchni terenu na obszarze płytkiej eksploatacji górniczej gipsu w Dzierżysławiu. [z:] W. Preidl, K. Szafulera, [w:] „Budownictwo Górnicze i Tunelowe”, nr 2, s. 1–13, ISSN 1234-5342.
 • Andrzej Manecki: Alfabet wspomnień o ludziach i wydarzeniach lat minionych. Wydawnictwo Mineralpress, Kraków. [w:] „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, ISSN 0023-589X.
 • Kopalnia węgla blanowickiego „Zygmunt” w Porębie koło Zawiercia. [z:] W. Preidl, [w:] „Hereditas Minariorum”, vol. 2, s. 27–50, ISSN 2391-9450.
 • Janusz Chmura (1947–2015) – wspomnienie. [w:] „Hereditas Minariorum”, vol. 2, s. 197–209, ISSN 2391-9450.

2016

 • Dąbrowa Górnicza. Początki poznania środowiska geologiczno –górniczego. [z:] Krawczyński, [w:] Dąbrowa Górnicza. Monografia. Tom I. Środowisko przyrodniczo-geograficzne. Redakcja: A. J. Wójcik, W. Krawczyński, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, Dąbrowa Górnicza, s. 13–29, ISBN 978-83-60116-03-6 (okładka twarda), ISBN 978-83-60116-07-4 (okładka półtwarda).
 • Geologia stosowana w badaniach Karola Bohdanowicza i jego uczniów na Syberii na przełomie XIX i XX wieku. [w:] Prace Komisji Historii Nauki PAU/ Studia Historiae Scientiarum, t. XV, s. 195–217, ISSN 1731-6715.
 • Ochrona, konserwacja i restauracja kamiennych obudów wyrobisk podziemnych. [z:] W. Preidl, G. Dyduch, [w:] Hereditas Minariorum, vol. 3, s. 33–52, ISSN 2391-9450.
 • O skalnym oleju” – publikacja księdza Franciszka Siarczyńskiego z 1828 roku. [w:] Hereditas Minariorum, vol. 3, s. 243–254, ISSN 2391-9450.

2017

 • Lecznicze wody mineralne Pobrzeża Szczecińskiego. [z:] Nabielec W. [w:] Czyż M. L. (red.), Pamiętnik XXVI Sympozjum Historii Farmacji. Bolestraszyce 2017. Podkarpacki Inst. Książki i Marketingu, Rzeszoów, s. 73–76. ISBN 978-83-63706-77-7.
 • Lecznicze wody mineralne Pobrzeża Szczecińskiego. [z:] Nabielec W. [w:] Czasopismo Aptekarskie, nr 8–9, s. 43–53. ISSN 1233-2755.
 • Fossores ex Polonia. Rekrutacja polskich górników do Prus. [w:] Hereditas Minariorum, vol. 4. ISSN 2391-9450.
 • Polski kadm na Pierwszej Wystawie Światowej w Londynie (1851). [w:] Cuprum. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud, nr 4, ISSN 0137-2815.
 • Sztolnie górnicze na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Cz. 2. Sztolnie Dąbrowskie. [z:] Preidl W. [w:] Budownictwo Górnicze i Tunelowe, nr 4, ISSN, 1234-5342.
 • 200 lat Korpusu Górniczego. [w:] XI Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, str. 96–97. ISBN 978-83-946706-2-7.
 • „Węglen” Hieronima Łabęckiego. [w:] XI Konferencja Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej,, str. 98–100. ISBN 978-83-946706-2-7.
 • Aleksander Michalski (1855–1904) and his contribution to the development of the geological map of European Russia (1892). [w:] Meliksetian K, Piliposyan A., Jrbashyan R., Karakhanyan A., Avagyan A., Badalayan R., Gasparyan B., Manucharyan D., Misakyan (red.). 42nd International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium, Yerevan, Armenia. National Academy of Sciences of the Republic of Armenia Institute of Geological Sciences, Yerevan, Armenia, s. 135.
 • Górnictwo galmanu Królestwa Polskiego w latach 1815–1870. [w:] 4. Polski Kongres Górniczy, 20–22 listopada 2017 r., Kraków. Materiały Kongresowe. Sesja satelitarna – Dziedzictwo górnictwa – przeszłość dla przyszłości. Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, s. 155–157.
 • Korpus Górniczy Królestwa Polskiego – 200 lat tradycji. [z:] Preidl. W. [w:] 4. Polski Kongres Górniczy, 20–22 listopada 2017 r., Kraków. Materiały Kongresowe. Sesja satelitarna – Dziedzictwo górnictwa – przeszłość dla przyszłości. Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, s. 158–159.

2018

 • Andrzej J. Wójcik, Wiesława Nabielec, Borowiny uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim. Czasopismo Aptekarskie, nr 5, s. 27–32, ISSN 1233-2755.
 • Andrzej J. Wójcik, Mining and Geological Investigations of Józef Cieszkowski in England, Belgium and France (1825–1827). International Commission on the History of Geological Sciences INHIGEO. Annual Record No. 50, s. 55–58, ISSN 1028-1533.
 • Andrzej J. Wójcik, Multimedia – dobrodziejstwo czy przekleństwo w muzeum górniczym. Konferencja naukowa: dziedzictwo przemysłowe i techniczne – rewitalizacja, architektura, wyposażenie. 4–5 października 2018 r., Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Wałbrzych, s. 20–21.
 • Andrzej J. Wójcik, Wiesława Nabielec, Peloidy Kamienia Pomorskiego: historia rozpoznania i wykorzystania. Aptekarze na drogach do Niepodległej, XXVII Sympozjum Historii Farmacji, 24–26 maja 2018 r., Stargard, s. 21–22.
 • Wojciech Preidl, Andrzej J. Wójcik, Zenon Duda – dorobek w dziedzinie zabezpieczania obiektów historycznych. XII Konferencja – Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, 19–21 kwietnia 2018 r., Ostrowiec Świętokrzyski – Krzemionki, s. 7–8, ISBN 978-83-7493-012-3.
 • Agata Milian, Wojciech Preidl, Andrzej J. Wójcik, Życie osady górniczej w XVI wieku w świetle zachowanych dokumentów ikonograficznych. XII Konferencja – Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych, 19–21 kwietnia 2018 r., Ostrowiec Świętokrzyski – Krzemionki, s. 47–48, ISBN 978-83-7493-012-3.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION