dr Andrzej Skalimowski

25.10.2019 | 28.05.2020

Pracownia Historii Idei Humanistycznych i Społecznych

pok. A10

tel. +48 22 65 72 863

dyżury: pon., czw. 12.30–14.30

e-mail: askalimowski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0002-5682-3976

A.Skalimowski

Zainteresowania naukowe

Historia społeczna XX wieku, historia architektury

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

2010 – magisterium, Wydział Historyczny UW

2016 – doktorat, Instytut Historii PAN

Zatrudnienie

2017– Instytut Historii Nauki PAN

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • Grant MNiSW, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; Literaturoznawstwo architektoniczne (The Architectural Literary Studies); Nr 0176/NPRH4/H2a/83/2016, IBL PAN (2016–2019)

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” – członek redakcji
 • „Nowe Książki” – członek redakcji

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Sigalin. Towarzysz odbudowy, Czarne, Wołowiec 2018, ss. 320.
 • A.Skalimowski, P. Weszpiński, Plan Warszawy 1955, Plan dzielnic centralnych m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy, Warszawa 2018, ss. 240.
 • Dom Partii. Historia gmachu KC PZPR w Warszawie, Neriton, Warszawa 2010, ss. 136.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Skazani na wielkość? Biuro Odbudowy Stolicy 1945–1951 [w:] Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, red. T. Fudala, Warszawa 2016, s. 80–93.
 • „Czekam aż wyjdą z domu by zrobić ze sobą koniec”. Przypadek pracownika szczecińskiego „Domu Książki”, [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. 11, Warszawa 2013, s. 45–56.
 • „Niech będą kandelabry”. Pozaartystyczne czynniki kształtujące powojenną zabudowę Warszawy w latach 1945–1956, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 2012. red. K. Dworaczek, Ł. Kamiński, Warszawa 2012, s. 67–72.
 • Partyjny kolektyw i jego eksponenci. Bezpośrednia ingerencja kierownictwa PZPR w organizację odbudowy Warszawy w latach 1949–1956, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN 2011. red. P. Gasztold-Seń, Ł. Kamiński, Warszawa 2012, s. 42–57.
 • Odbudowa centrum Warszawy, [w:] Władcy Polski. Bolesław Bierut, t. 59, Warszawa 2011, s. 87–94.
 • „Pierwsza Szczera Narada Architektów”. Motywy, przebieg i konsekwencje Ogólnopolskiej Narady Architektów z 1956 r. [w:] Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. 10, Warszawa 2011, s. 181–203.

Artykuły

 • Północna MDM. Zabudowa ulicy Nowotki w Warszawie, „Kronika Warszawy” 2018, nr 1, s. 74–87.
 • Organizacja Biura Pełnomocnika Rządu ds. budowy PKiN, „Kronika Warszawy” 2015, nr 2, s. 46–54.
 • Działalność grupy operacyjnej PKWN „Warszawa” w styczniu 1944 roku, „Kronika Warszawy” 2014, nr 1, s. 131–143.
 • Budowniczy stolicy”. Warszawski mecenat Bolesława Bieruta w latach 1945–1955, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 2,
  s. 75–94.
 • „Czerwona martyrologia na zielonym Żoliborzu”. Koncepcja zagospodarowania stoków Cytadeli Warszawskiej z początku lat 50. XX wieku, „Kronika Warszawy” 2013, nr 2, s. 56–67.
 • Jan Knothe (1912–1977). W stulecie urodzin, „Kronika Warszawy” 2012, nr 1, s. 34–46.
 • Centrum Białegostoku w latach 1949–1956. Szkic do powojennego portretu miasta., „Dzieje Najnowsze” 2012, 4. s. 78–91.
 • Kiedy towarzysz prezydent będzie to czytał, ja będę już trup, „Szczeciner” 2012, s. 45–61.
 • Kopiec Wolności w Warszawie, „Kronika Warszawy” 2010, nr 2, s. 85–92.
 • Schody ruchome na Trasie W-Z, „Kronika Warszawy” 2010, nr 1, s. 94–113.
 • Skalimowski A., Tucholski Z., Modernistyczne wiaty i przystanki kolejowe Warszawskiego Węzła Kolejowego. O konieczności ochrony konserwatorskiej, „Ochrona Zabytków” nr 1–4, 2010, s. 73–83.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT