dr Barbara Bienias

01.04.2016 | 12.11.2020

Pracownia Historii Nauk Ścisłych

pok. A02

tel. +48 22 65 72 836

dyżury: pon., śr., 10.30–13.30

e-mail: bnapieralska@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1294-7846

B.Bienias

Zainteresowania naukowe

 • Związki między kulturą i nauką w Anglii w XVI i XVII w.
 • Historia astronomii
 • Epistemologia w epoce wczesnonowożytnej
 • Semiotyka kultury

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2014 Stopień doktora nauk humanistycznych (Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski) uzyskany na podstawie rozprawy: Literature as a store of patterns for creative imitation. Aesthetic mimesis and social mimicry in England in the years 1586–1603
 • 2007–2008 Interdyscyplinarny Program Wstępny Studiów Doktoranckich (zagadnienia literatury angielskiej, socjologii, filozofii, semiotyki, historii idei i antropologii) w Akademii Artes Liberales (Uniwersytet Warszawski)
 • 2002–2006 Studia magisterskie w Kolegium MISH (Uniwersytet Warszawski) – Dyplom z wyróżnieniem; tytuł pracy magisterskiej: Instances of Insomnia in Shakespeare’s Plays – A Portrayal. Suplement do dyplomu (w ramach MISH): elementy psychologii, antropologii, semiotyki i historii sztuki

Zatrudnienie

 • wrzesień 2015– Instytut Historii Nauki PAN, obecnie: adiunkt
 • październik 2013–wrzesień 2015 wykładowca literatury angielskiej w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
 • październik 2009–wrzesień 2012 wykładowca przedmiotu Technologie Informacyjne dla studentów Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2015–2018 wykonawca w grancie badawczym Narodowego Centrum Nauki „Między tradycją a nowoczesnością: kopernikanizm, idea wielości światów i astrologia w traktacie Astrostereon Edwarda Greshama (1565–1613)”, (OPUS 8, DEC-2014/15/B/HS3/02490); kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk; współpraca przy pierwszej krytycznej edycji traktatu astronomicznego Astrostereon (1603) autorstwa Edwarda Greshama.
 • 2018 – wykonawca w grancie badawczym NPRH „Korespondencja Jana Heweliusza: korespondenci polscy i transmisja wiedzy naukowej”, czas trwania projektu 2015–2018, kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk
 • 2004–2006 udział w projekcie Great Books realizowanym przez Międzynarodową Szkołę Humanistyczną działającą przy Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną (OBTA) w ramach współpracy z profesorami kanadyjskimi z University of Saskatchewan (Kanada)
 • Luty 2006 Shakespeare’s Comedies – prowadzący: prof. William E. Slights
 • Kwiecień 2005 Shakespeare’s Histories – prowadzący: prof. David J. Parkinson
 • Kwiecień 2004 Shakespeare’s Tragedies – prowadząca: prof. Judith Henderson

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2019– członek sekretariatu redakcji „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • członek Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN na rok 2019/20 i 2020/21
 • 2020– członek Komisji Bibliotecznej IHN PAN
 • 2020– członek seminarium „Laboratorium Semiotycznego” IBI AAL UW
 • wrzesień 2018– sekretarz Kapituły Nagrody im. Jana Jędrzejewicza
 • członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Nicolaus Copernicus in the 21st Century: Context, Resources, Methods (Warszawa, 21 maja 2018)
 • wrzesień 2018– członek Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki (ESHS)
 • listopad 2017– członek wybrany Londyńskiego Towarzystwa Bibliograficznego (The Bibliographical Society)

Wybrane publikacje

Przekłady

 • Keith Johnstone, IMPRO: spontaniczne kreowanie świata, tłum. Barbara Bienias, Maria Frączek, redakcja: Oskar Hamerski, Joanna Targoń; PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Kraków 2013, wyd. I.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • “Three Henries and the Dashed Hopes of the Early Stuart Dynasty” [w]: Childhood in the English Renaissance, ed. Anna Müller, Wissenschaftlicher Verlag Trier 2013, s. 89–102.
 • “There are two heads to every coin – The image of the Other in Sir Walter Raleigh’s Discovery of the Large, Rich, and Beautiful Empire of Guiana” [w:] Premières rencontres avec l’autre dans les cultures anglophones, L’Harmattan, Paris 2010, s. 35–43.
 • “The Freedom of Art, The Art of Freedom – Sir Philip Sidney’s Apology for Poetry and George Puttenham’s The Arte of English Poesie”, [w:] Ambiguity and the Search for Meaning: English and American Studies at the Beginning of the 21st Century, Volume 1, red. Monika Coghen, Zygmunt Mazur i Beata Piątek, Jagiellonian University Press, Kraków 2010, s. 67–76.
 • “‘Thy necessity is greater than mine’ – Sir Philip Sidney’s last virtuous act in a 19th-century perspective”, [w:]: From Queen Anne to Queen Victoria. Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 2, red. Grażyna Bystydzieńska, Emma Harris. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów Brytyjskich 2010, s. 47–54.

Artykuły

 • The place of Edward Gresham’s ‘Astrostereon’ (1603) in the discussion on cosmology and the Bible in the early modern period, “The British Journal for the History of Science”, w druku, publikacja elektroniczna październik 2020, DOI: https://doi.org/10.1017/S0007087420000345.
 • Edward Gresham’s Astrostereon, or A Discourse of the Falling of the Planet (1603), the Copernican paradox, and the construction of early modern proto-scientific discourse, “Studies in History and Philosophy of Science Part A”, Vol. 82, 2020, s. 44-56, publikacja elektroniczna grudzień 2019, DOI: https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2019.12.002.
 • The Place of MS Sloane 3703 Among Early-Modern English Translations of the French Paraphrase of ‘Splendor solis’, “The Library” Vol. 20, No. 2, 2019, s. 224–229.
 • B. Bienias, J. Włodarczyk, Edward Gresham and Copernicanism in Shakespeare’s England, “Annual Report of the Polish Academy of Sciences” 2018, s. 10–12.
 • “Virgins or Whores? The Image of Renaissance Woman in Parlour Games in William Shakespeare’s Hamlet and Othello”, Acta Philologica, No.39, Wydział Neofilologii UW, Warszawa 2011, s. 29–36.
 • “Three Weddings and a Refusal? Family Ties and Social Order in Measure for Measure”, Acta Philologica, No.37, Wydział Neofilologii UW, Warszawa 2010, s. 37–43.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Dan Falk: The Science of Shakespeare, A New Look at the Playwright’s Universe [recenzja], “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2017, Rok LXII, nr 1, s. 110–114.

Inne

Udział w konferencjach lub seminariach naukowych (uczestnictwo z referatem)

 • Maj 2019, międzynarodowe seminarium Early Modern Universe(s) (Warszawa, IHN PAN), tytuł wystąpienia: “A Forgotten Discourse: Edward Gresham’s Astrostereon (1603) and the Dissemination of Copernican Astronomy in England”
 • Wrzesień 2018, międzynarodowa konferencja ESHS, Londyn; tytuł wystąpienia: „Edward Gresham’s Astrostereon (1603) and the ‘Copernican Paradox’”
 • Maj 2017, międzynarodowe seminarium Libraries, Scholarship & Science at the Crossroads. From Nicholas Copernicus to John Dee, 1490–1610, Kraków, tytuł wystąpienia: „Vanishing points. Edward Gresham’s Astrostereon (1603) manuscripts and the construction of the early modern scientific discourse”
 • Kwiecień 2017, międzynarodowa konferencja SCIENTIAE’17, Università degli Studi di Padova (Włochy), tytuł wystąpienia: „The place of Edward Gresham’s Astrostereon (1603) in the discussion on cosmology and the Bible in the early modern period”
 • Październik 2014–czerwiec 2015; udział w sesjach naukowych/konwersatoriach organizowanych w ramach Laboratorium Semiotycznego przy Instytucie Badań Interdyscyplinarnych UW
 • Maj 2013, międzynarodowa konferencja Marvellous Bodies. Corporeality in Literature w Madrycie; Saint Louis University Madrid Campus; tytuł wystąpienia: ‘Remember Me! Dismember Me! Elizabeth I’s Two Bodies in Early Modern Literary Accounts’
 • Kwiecień 2013, PASE Annual Conference Face to Face, Page to Page (Warszawa, OSB); tytuł wystąpienia: “Royal illnesses – Shakespearean cures. Literature as a remedy in The Madness of King George (1994) and The King’s Speech (2010)”
 • Luty 2012, Children and Childhood in the English Renaissance, Uniwersytet w Siegen (Niemcy); tytuł wystąpienia: ‘Three Henries and the dashed hopes of the early Stuart dynasty’
 • Kwiecień 2011, 12th April Conference (Kraków, UJ), tytuł wystąpienia: “An English aristocrat at Harvard. Sir Philip Sidney’s legend in the age of global communication”
 • Sierpień 2010, międzynarodowa konferencja Mimesis, Ethics, and Style, (Helsinki, Finlandia); tytuł wystąpienia: “Social Order and Mimetic Representation at the Court of Elizabeth I”
 • Październik 2009, From Queen Anne to Queen Victoria (Warszawa, OSB); tytuł wystąpienia: “‘Thy necessity is greater than mine’ – Sir Philip Sidney’s last virtuous act in a 19th-century perspective”
 • Kwiecień 2008, 11th April Conference (Kraków, UJ), tytuł wystąpienia: “The Freedom of Art, The Art of Freedom – Sir Philip Sidney’s An Apologie for poetrie and George Puttenham’s The Arte of English Poesie
 • Marzec 2008, międzynarodowa konferencja First encounters with the Other (Pau, Francja); tytuł wystąpienia: “The image of the Other in Sir Walter Raleigh’s Discovery of the Large, Rich, and Beautiful Empire of Guiana
 • Maj 2007, konferencja Śmierć, transformacja, powstanie z martwych w dawnych kulturach (Warszawa, OBTA); tytuł wystąpienia: „Przedstawienie śmierci i pochówku w prozie podróżniczej Richarda Hakluyta i Sir Waltera Raleigha w kontekście renesansowych rytuałów pogrzebowych”
 • Kwiecień 2007, konferencja PASE (Szczyrk); tytuł wystąpienia: “Empty crowns and heads full of images. Semiotics of the crown in the selected plays by Shakespeare and Marlowe”

Kwerendy biblioteczne

 • Kwiecień 2019 – Londyn: British Library, Senate House Library
 • Marzec 2018 – Londyn: British Library
 • Czerwiec 2017 – Londyn: British Library, Lambeth Palace Library; Oxford: Bodleian Library
 • Grudzień 2015 – Londyn: British Library; Oxford: Bodleian Library
 • Maj 2006 – Londyn: British Library, Warburg Institute

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT