dr inż. Bartosz Kozak

26.01.2021 | 22.02.2021

Pracownia Historii Techniki

pok. A02

tel. +48 22 65 72 836

dyżury:

e-mail: bartosz.kozak@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0001-5940-3005

IMG_9946-326x473

Zainteresowania naukowe

Historia techniki i leśnictwa, historia Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, historia regionu świętokrzyskiego

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2019 doktor nauk humanistycznych z zakresu historii – historii techniki, Instytut Historii Nauki PAN, tytuł rozprawy: „Leśne koleje wąskotorowe w Górach Świętokrzyskich”
 • 2011 doktor nauk leśnych w zakresie leśnictwa, Wydział Leśny SGGW w Warszawie, tytuł rozprawy: „Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) leśnych zbiorowisk roślinnych Gór Świętokrzyskich”
 • 2006 magister inżynier, Wydział Leśny SGGW w Warszawie, temat pracy dyplomowej: „Porównanie klasycznej i niemieckiej metody prognozowania występowania pierwotnych szkodników sosny”

Zatrudnienie

 • 2020– Instytut Historii Nauki PAN; asystent

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • 2018– Kieleckie Towarzystwo Naukowe
 • 2008–2011 Polskie Towarzystwo Entomologiczne
 • 2002– Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Zagnańskie kolejki wąskotorowe, Warszawa 2009, 202 s.
 • Zagnańskie kolejki wąskotorowe, wyd. II, Kielce 2016, 190 s.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Powstanie Styczniowe we wschodniej części Puszczy Świętokrzyskiej [w]: A. Dąbrowski red. 150-lecie Powstania Styczniowego na Kielecczyźnie. Wydanie II, uzupełnione. Wydawnictwo „Radostowa”, Starachowice 2014, s. 121–127.

Artykuły

 • P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader, D. Giełżecka-Mądry, Historia eksploatacji dolnodewońskich piaskowców w Barczy, „Przegląd Geologiczny”, [tekst złożony do druku, ukaże się w 2021 r.].
 • Kamieniołom na górze Chełm. Zagnański wątek rodzinnych dziejów Witolda Gombrowicza, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 25 (29), 2020, s. 104–112.
 • Konne koleje wąskotorowe na terenie Suchedniowa i okolic, „Zeszyty Suchedniowskie. Historia”, 5/2020, s. 181–194, 251–254.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Daleszyc w pierwszej połowie XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 25 (29), 2020, s. 149–157.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Korzenna w XVIII–XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 24 (28), 2020, s. 122–134.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Makoszyna, Lechówka i Sędka w pierwszej połowie XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 26 (30), 2020, s. 153–166.
 • Prace pomiarowe F. S. Armińskiego z lat 1928–1829 i ich wpływ na obecny stan zachodniego wierzchołka Łysicy, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. XII, 2020, s. 67–77.
 • Społeczna rola leśnych kolei wąskotorowych w Górach Świętokrzyskich, „Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej”, nr 19, 2020, s. 121–146.
 • Wieś Szydłówek i okolice według planu z 1827 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 24 (28), 2020,  s. 59–65.
 • P. Król, B. Kozak, A. Fijałkowska-Mader, Historia eksploatacji piaskowców dolnodewońskich na górze Barczy, „Studia Muzealno-Historyczne”, t. XII, 2020, s. 119–162.
 • Nazewnictwo terenowe Cisowa i okolic w XVIII–XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 23 (27), 2019, s. 123–134.
 • Pozostałości głównego punktu pomiarowego sieci triangulacyjnej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z 1828 r. na szczycie Łysicy (The Remains of the 1828 Central Measuring Station of the Triangular Network of the Old-Polish Industrial Region at the Summit of Łysica), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 64, nr 4, 2019, s. 109–114.
 • Z Huty do Rudnicy. Wspomnienia Heleny Raczkowskiej wysiedlonej z terenu poligonu Barycz w 1952 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 23 (27), 2019, s. 57–66.
 • Gawronki i inne toponimy okolic Ciekot w XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna, nr 21 (25), 2018, s. 115–123.
 • Kopiec 10-lecia odzyskania niepodległości w Cisowie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 22 (26), 2018, s. 152–153.
 • Marian Pedryc – ostatni łyżkarz z okolic Łącznej, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 21 (25), 2018, s. 138–141.
 • Westerplatczyk Franciszek Zameryka (1915–1988), „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 22 (26), 2018, s. 154–156.
 • Dekret Kommissarski Roku 1774go jako źródło do toponimii i dziejów okolic Zagnańska i Samsonowa w XVI–XVIII wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 20 (24), 2017, s. 78–86.
 • Przyczynek do chronologii założenia obronnego na górze Zamczysko koło Widełek, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 20 (24), 2017, s. 105–106.
 • Słownictwo tkackie okolic Samsonowa, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 19 (23), 2017, s. 115–120.
 • Z najdawniejszych dziejów Zagnańska, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 19 (23), 2017, s. 110–115.
 • P. Skucha, B. Kozak, Tartak w Barczy – ostatni żywy odcinek zagnańskich kolejek wąskotorowych, „Świat kolei”, 07/2017, s. 32–33.
 • Nazewnictwo terenowe okolic Zagnańska i Samsonowa w XIX wieku, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 17 (21), 2016, s. 35–43.
 • Nieznane grodzisko w okolicach Łagowa, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 18 (22), 2016, s. 158–161.
 • Wąskotorowy zabytek w kieleckiej elektrociepłowni, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 17 (21), 2016, s. 87–89.
 • Założenie obronne na górze Zamczysko koło Widełek, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 18 (22), 2016, s. 162–165.
 • Bitwa pod Samsonowem – 6.IX.1939 r., „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 15 (19), 2015, s. 37–40.
 • Obelisk na Barczy – stąd pomierzono Góry Świętokrzyskie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 15 (19), 2015, s. 84–86.
 • Ofensywa styczniowa 1945 roku w rejonie Ćmińska, Samsonowa i Zagnańska, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 15 (19), 2015, s. 66–77.
 • Relikty drewnianej konstrukcji z czasów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego odkryte w Samsonowie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 16 (20), 2015, s. 101–102.
 • Zabytkowa chałupa w Kołomani, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 16 (20), 2015, s. 103–105.
 • Co pozostało z ogrodu Jana Bernasiewicza?, „Radostowa Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalno – Literacki”, nr 5–7.2014 (193–195), rok XVIII, s. 50-51.
 • Jaworznia – umarła wioska, „Radostowa Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalno – Literacki”, nr 8–10.2014 (196–198), rok XVIII, Starachowice, s. 43–45.
 • Najstarsze ślady pobytu człowieka na terenie Samsonowa, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 13 (17), 2014, s. 43–46.
 • Oddziały Józefa Piłsudskiego w Tumlinie, „Świętokrzyskie. Środowisko – Dziedzictwo kulturowe – Edukacja regionalna”, nr 14 (18), 2014, s. 89–92.
 • Z wydarzeń pierwszej wojny światowej w okolicach Tumlina, „Radostowa Ilustrowany Miesięcznik Społeczno – Kulturalno – Literacki”, nr 3–4.2014 (191–192), rok XVIII, s. 34–36.
 • Vergeltungswaffe w Puszczy Świętokrzyskiej, „Znad Kamiennej. Studia i Materiały”, t. V, 2012, s. 53–64.
 • Nowe stanowisko Leiopus linnei Wallin, Nylander et Kvamme, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae) w Bieszczadach, „Wiadomości Entomologiczne”, 29 (4), 2010, s. 299.
 • Porównanie klasycznej i obecnej metody prognozowania występowania pierwotnych szkodników sosny, „Sylwan”, 154 (10), 2010, s. 669–695.
 • Z gwizdem przez las. Z dziejów zagnańskiej kolejki wąskotorowej, „Las Polski”, nr 15–16, 2010, s. 39–41.
 • Zgrupowania kózkowatych (Coleoptera: Cerambycidae) leśnych zbiorowisk roślinnych Gór Świętokrzyskich, „Wiadomości Entomologiczne”, 29, supl., 2010, s. 129–133.
 • Nowe stanowisko Cortodera femorata (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae) w południowej Polsce, „Wiadomości Entomologiczne”, 28 (4), 2009, s. 279–280.

Konferencje naukowe

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce” pt. „Entomofauna górska – stan aktualny oraz perspektywy jej ochrony w Polsce”, Huta Szklana, 16–19 września 2010 r.
 • V Konferencja Naukowa „Las i historia”, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Gołuchów, 17 października 2019 r.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT