Biblioteka


Biblioteka IHN PAN do odwołania pracuje w trybie zdalnym.
Dyżury stacjonarne wyłącznie dla Pracowników IHN:
środy w godz. 10:00–12:00.


lokalizacja: pok. A28 (antresola)

telefon: +48 22 65 72 858

e-mail: biblioteka@ihnpan.pl

facebook: https://www.fb.com/BIHNPAN/

Kierownik Biblioteki IHN PAN: mgr Jan Kozakowski

KATALOG ONLINE: http://ihnpan.biblioteki.pl

Zbiory

Biblioteka IHN PAN powstała w 1955 r. Profil zbiorów obejmuje: historię, historię nauk społecznych i humanistycznych, ścisłych i technicznych, historię medycyny, historię oświaty i wychowania oraz historię nauk o Ziemi. Obecnie księgozbiór liczy ok. 16 tys. woluminów książek i 80 tytułów czasopism (np. Annals of Science, Archive for History of Exact Sciences, Historia Mathematica, History and Philosophy of Life Sciences, History of Education, Isis, Journal for the History of Astronomy, Science in Context). Biblioteka IHN PAN gromadzi też zbiory specjalne: stare druki, mikrofilmy, fotokopie i rękopisy.

Katalogi

Od początku 2020 roku uruchomiony został elektroniczny katalog naszych zbiorów. Są do niego wprowadzane wszystkie nowo pozyskane materiały. Stopniowo jest on także uzupełniany o opisy dokumentów, które zostały wpisane do inwentarza w latach wcześniejszych.

Posiadamy również katalogi kartkowe: alfabetyczny, przedmiotowy, czasopism, starych druków, mikrofilmów i fotokopii oraz odbitek. Do czasu zapełnienia bazy komputerowej stanowić będą one najpierw główne, a potem uzupełniające źródło informacji o księgozbiorze Biblioteki IHN.

Informacje o zbiorach stopniowo zamieszczane są także w katalogu centralnym polskich bibliotek naukowych NUKAT.

Udostępnianie zbiorów

Do wypożyczania materiałów bibliotecznych uprawnieni są pracownicy IHN PAN. Pozostałe zainteresowane osoby mogą korzystać z księgozbioru na miejscu – w czytelni. Dla czytelników są w niej dostępne 4 stanowiska pracy. Można także korzystać z bezprzewodowego Internetu.

Książki o sygnaturach 8500-9600 do odwołania są niedostępne.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka IHN PAN wypożycza swoje zbiory w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Termin zwrotu udostępnionych pozycji wynosi 1 miesiąc. Rewersy powinny posiadać pieczęć biblioteki wypożyczającej i podpis jej kierownika/upoważnionego pracownika.

Pracownicy IHN PAN mogą zamawiać publikacje z innych bibliotek za pośrednictwem biblioteki instytutowej. Zainteresowanych prosimy o składanie zamówień drogą mailową bądź osobiście.

Regulamin Biblioteki IHN PAN

Regulamin

Klauzula informacyjna

Deklaracja Czytelnika – wzór

Współpracujemy z:

  
Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT