Prof. dr hab. Bolesław Orłowski

12.02.2014 | 29.02.2020

Pracownia Historii Techniki

pok. A02

tel. +48 22 65 72 836

dyżury: pon. 12.00-13.00, czw. 11.00-12.00

email:

IMG_9946-326x473

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1957), od 1956 roku pracownik naukowy Instytutu Historii Nauki PAN (doktorat w 1977 r., habilitacja – 1993 r.), od 2001 profesor, w 2002 także rektor Wyższej Szkoły Dziennikarskiej im. M.Wańkowicza w Warszawie, w latach 2003–2004 również profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie,w latach 2005-2011 Akademii Humanistycznej w Pułtusku, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (1997–2002), Politechniki Warszawskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od 1970 roku członek Międzynarodowego Komitetu Historii Techniki (ICOHTEC), członek założyciel Polskiego Towarzystwa Historii Techniki (1984, honorowy 2010), od 1997 roku członek Rady Badań nad Polonią, od 2003 roku Komisji Historii Nauki PAU, członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2009), członek zarządu Fundacji Rozwoju Nauki w zakresie Inżynierii Lądowej im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich (2009), członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej (2011), Prezes Polskiego Komitetu TICCIH (2011).

Autor ponad 30 książek oraz kilkuset artykułów w czasopismach, publikowanych głównie w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, „Młodym Techniku”, „Przeglądzie Technicznym”, „Horyzontach Techniki”, „Wiedzy i Życiu” i „Mówią Wieki”.

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE (wybór)

 • Przygody pionierów cywilizacji (1970, 1987)
 • Na tropach faraonów (1976)
 • Księga wynalazków (wraz z Z. Przyrowskim; 1977, 1978)
 • Groźba i nadzieja (1982)
 • Nie tylko szablą i piórem (1985)
 • Polacy światu (1987)
 • Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji (1992)
 • Z dziejów techniki w dawnej Polsce (praca zbiorowa pod red. B. Orłowskiego, 1992)
 • Technika (w serii Ossolineum „Zrozumieć Europę”, 1999)
 • Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych (2001)
 • Historia techniki polskiej (2006, 2008)
 • Polska przygoda z techniką. Wielkie i małe sukcesy polskich inżynierów, wynalazców i menedżerów (2009, 2011)
 • Powszechna historia techniki (2010)

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT