Rekrutacja na stypendystę-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-18 (ogłoszenie zmienione)

30.07.2020

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN i Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w rekrutacji na stypendystę-doktoranta w ramach grantu NCN OPUS-18 „Nie przeocz tego, co na peryferiach: Maria Cunitia i Elias von Löwen a astronomia XVII stulecia” (Nr 2019/35/B/HS3/02902, kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk). Nazwa stanowiska: doktorant Typ konkursu […]

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos

27.07.2020

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2020/2021. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. […]

Międzynarodowa konferencja naukowa „Innowacje w rolnictwie – tradycje i współczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej” – 18-19 września 2020

17.07.2020

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Innowacje w rolnictwie – tradycje i współczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej” Międzynarodowa konferencja odbędzie się on-line, w dniach 18-19 września 2020 r., a […]

List otwarty IOI PAN w sprawie propozycji KPN MNiSW

15.07.2020

Przedstawiamy List Otwarty Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk z 26 czerwca 2020 r. w sprawie propozycji Komitetu Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 30 kwietnia 2020 r. dotyczącej reformy Polskiej Akademii Nauk. LIST OTWARTY

Seminarium Mediewistyczne, 19 czerwca 2020

02.07.2020

Pracownia Literatury Średniowiecza, IBL PAN Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN zapraszają na wspólne seminarium, podczas którego dr Dorota Masłej (Zakład Historii Języka Polskiego, UAM) przedstawi referat Proces tekstotwórczy na przykładzie tzw. Kazań augustiańskich w kontekście ich dwujęzyczności. Seminarium odbędzie się 19 czerwca o godz. 10.00 […]

Funkcjonowanie Instytutu w okresie przejściowym

08.07.2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja br. Instytut Historii Nauki PAN stopniowo będzie wracał do normalnego trybu pracy. W okresie przejściowym zmienione zostały godziny pracy w następujący sposób: Sekretariat Poniedziałek–piątek, od 9:00 do 15:00 Dyrektor Wtorek, czwartek, 8:00–12:00 Biblioteka Poniedziałek, środa, piątek 10:00–12:00, wtorek, czwartek 11:00–13:00. Szczegóły na stronie Biblioteki. Pracownia Dziejów Oświaty i […]

Powrót do normalnego trybu pracy

27.05.2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja br. Instytut Historii Nauki PAN stopniowo będzie wracał do normalnego trybu pracy. Tymczasowy zakres działalności Biblioteki IHN podany został poniżej oraz na stronie http://ihnpan.pl/biblioteka/.

Funkcjonowanie Biblioteki IHN PAN od 25 maja 2020

27.07.2020

Szanowni Państwo, od 25 maja do odwołania obowiązują następujące zasady pracy Biblioteki IHN PAN i korzystania z jej księgozbioru: Z Biblioteki mogą korzystać wyłącznie Pracownicy IHN PAN w wyznaczonych terminach (ogłaszanych na stronie internetowej http://www.ihnpan.pl/biblioteka/, na profilu facebookowym Biblioteki oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie IHN). W trakcie pobytu w pomieszczeniach bibliotecznych należy bezwzględnie mieć […]

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych

27.07.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie   Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN […]

04.05.2020

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 kwietnia 2020 r. w wieku 65 lat zmarł nasz Kolega dr Paweł Komorowski


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT