Funkcjonowanie Instytutu w okresie przejściowym

27.05.2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja br. Instytut Historii Nauki PAN stopniowo będzie wracał do normalnego trybu pracy. W okresie przejściowym zmienione zostały godziny pracy w następujący sposób: Sekretariat Poniedziałek–piątek, od 9:00 do 15:00 Dyrektor Wtorek, czwartek, 8:00–12:00 Biblioteka Poniedziałek, środa, piątek 10:00–12:00, wtorek, czwartek 11:00–13:00. Szczegóły na stronie Biblioteki. Pracownia Dziejów Oświaty i […]

Powrót do normalnego trybu pracy

27.05.2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja br. Instytut Historii Nauki PAN stopniowo będzie wracał do normalnego trybu pracy. Tymczasowy zakres działalności Biblioteki IHN podany został poniżej oraz na stronie http://ihnpan.pl/biblioteka/.

Funkcjonowanie Biblioteki IHN PAN od 25 maja 2020

25.05.2020

Szanowni Państwo, od 25 maja do odwołania obowiązują następujące zasady pracy Biblioteki IHN PAN i korzystania z jej księgozbioru: Z Biblioteki mogą korzystać wyłącznie Pracownicy IHN PAN w wyznaczonych terminach (ogłaszanych na stronie internetowej http://www.ihnpan.pl/biblioteka/, na profilu facebookowym Biblioteki oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie IHN). W trakcie pobytu w pomieszczeniach bibliotecznych należy bezwzględnie mieć […]

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos

13.05.2020

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2020/2021. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Kształcenie będzie realizowane z udziałem pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii, Instytutu Badań Literackich, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego, Instytutu Historii im. T. Manteuffla, Instytutu Historii Nauki im. L. i A. […]

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych

22.05.2020

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Historii Idei Humanistycznych i Społecznych Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie   Działając na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 z dnia 30 kwietnia 2010 r. poz. 619) Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (zwany dalej IHN […]

04.05.2020

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 19 kwietnia 2020 r. w wieku 65 lat zmarł nasz Kolega dr Paweł Komorowski

Nagroda im. J. Jędrzejewicza – zmiana terminu zgłoszeń

02.04.2020

Biblioteka IHN PAN w okresie zagrożenia epidemiologicznego

22.05.2020

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na obszarze Polski do odwołania zostają wprowadzone zmiany w organizacji pracy Biblioteki IHN PAN: Biblioteka IHN, podobnie jak cały Instytut, pracuje w trybie zdalnym. Biblioteka będzie obsługiwała wyłącznie Pracowników IHN. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 będzie prowadzony dyżur mailowy dla Pracowników Instytutu (adresy to: biblioteka@ihnpan.pl lub jkozakowski@ihnpan.pl). […]

Komunikat

22.05.2020

Informujemy, że w dniach 16 marca – 22 maja 2020 r. wszyscy pracownicy Instytutu Historii Nauki PAN pracują w trybie pracy zdalnej. Wszystkie spotkania są odwołane, a kontakt z pracownikami może odbywać się tylko drogą mailową. Adresy poczty elektronicznej znajdują się na stronie http://ihnpan.pl/instytut/pracownicy/

Monika Zamachowska

11.03.2020

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Zgoda na prowadzenie postępowania habilitacyjnego Wniosek Autoreferat Skład komisji Harmonogram Recenzje: prof. dr. hab. n. med. Wojciech Noszczyk prof. dr. hab. n. med. Edmund Waszyński dr. hab. n. med. Wiesław Markwitz


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT