Czy torquetum było instrumentem obserwacyjnym?

14.09.2020

prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki PAN Torquetum jest złożonym instrumentem, który był wykorzystywany w astronomii przedteleskopowej co najmniej od XIII wieku, aż do XVI stulecia. Jego budowę znamy za sprawą opisów, ikonografii oraz kilku zachowanych egzemplarzy. Jednakże użyteczność torquetum dla astronomii obserwacyjnej pozostaje zagadką – z różnych powodów. W swoim wystąpieniu przedstawię […]

Między sztuką a nauką: przypadek średniowiecznej musica speculativa

14.09.2020

prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN Umieszczone w tytule mojego wystąpienia przeciwstawienie „sztuka – nauka” jest zamierzonym anachronizmem pojęciowym. Łacińskie odpowiedniki nauki (scientia) i sztuki (ars) funkcjonowały bowiem w wiekach średnich najczęściej jako synonimy. Ars nie jest zatem tożsama z nowożytnym pojęciem sztuki, stanowi raczej rodzaj swoistego continuum pomiędzy tymi dwoma ekstremami, w […]

Cyceron i Platon – tłumaczenia, parafrazy, nawiązania

14.09.2020

mgr Katarzyna Borkowska, Instytut Historii Nauki PAN Tematem mojej powstającej pracy doktorskiej są Cycerońskie odwołania do Platona, ujęte w kontekście łacińskiej praktyki literackiej (której na gruncie rzymskim nie sposób oddzielić od praktyki translatorskiej) oraz kulturowego napięcia późnej Republiki związanego z coraz szerszą recepcją kultury greckiej w rzymskim społeczeństwie. Te dwa konteksty pozwalają spojrzeć na korpus filozoficzno-retoryczny […]

Źródła heliocentryzmu a tradycja uniwersytecka w Anglii w latach 1570–1603 na przykładzie Astrostereonu Edwarda Greshama i Declamatio in laudem astronomiae Johna Rainoldsa

14.09.2020

dr Barbara Bienias, dr Maciej Jasiński, Instytut Historii Nauki PAN Traktat astronomiczno-astrologiczny Edwarda Greshama (1565–1613) Astrostereon (1603) jest przykładem wczesnej recepcji systemu heliocentrycznego w Anglii. Mimo intensywnych i przełomowych badań prowadzonych w ostatnich latach w IHN PAN, Gresham jest nadal postacią enigmatyczną, którą trudno powiązać z konkretnymi kręgami intelektualnymi. Także źródła, za którymi Gresham – […]

Semestr letni 2020

14.09.2020

Semestr letni 2020 Pałac Staszica, Instytut Historii Nauki PAN, pok. A27 Środa, godz. 14.00 18 III 2020 – TYMCZASOWO ODWOŁANE dr hab. Ewa Wyka, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN Instrumenty i modele dydaktyczne w matematyce 15 IV 2020 – TYMCZASOWO ODWOŁANE dr Jindřich Bečvář i prof. Martina Bečvářová, Uniwersytet Karola w Pradze Van der […]

Seminarium Mediewistyczne, 19 czerwca 2020

02.07.2020

Pracownia Literatury Średniowiecza, IBL PAN Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN zapraszają na wspólne seminarium, podczas którego dr Dorota Masłej (Zakład Historii Języka Polskiego, UAM) przedstawi referat Proces tekstotwórczy na przykładzie tzw. Kazań augustiańskich w kontekście ich dwujęzyczności. Seminarium odbędzie się 19 czerwca o godz. 10.00 […]

Seminarium z historii matematyki, 16 marca 2020 – ODWOŁANE

17.04.2020

Zapraszam na kolejne spotkanie Zespołu Historii Matematyki w dniu 16 marca 2020 r. Na seminarium dr Danuta Ciesielska (IHN PAN) oraz mgr Joanna Zwierzyńska (IHN PAN) wygłoszą referat: “Getyńskie doktoraty Polaków. Matematyka“. Referat jest wynikiem pracy archiwalnej i będzie ilustrowany kopiami oryginalnych dokumentów przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze. Prezentuje Polaków, którzy uzyskali doktoraty […]

Seminarium z historii matematyki, 2 marca 2020

17.04.2020

Zapraszamy na kolejne spotkanie Zespołu Historii Matematyki. Podczas seminarium prof. Edward Tutaj wygłosi referat: Bernard Morin – matematyk niezwykły. Miejsce i czas spotkania: Instytut Matematyki UJ (ul. Łojasiewicza 6, sala 1106), Kraków, godz. 12.15-14.00

Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego, 27 lutego 2020

17.04.2020

Kolejne seminarium z historii oświaty i kultury umysłowej odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godzinie 13, Pałac Staszica, sala A 27.  Mgr  Michał Jasiński wygłosi referat:  Działalność unitów warszawskich w wymiarze kulturowym i politycznym (1821-1945).

Seminarium Mediewistyczne, 4 marca 2020

24.02.2020

Pracownia Literatury Średniowiecza, IBL PAN Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN zapraszają na wspólne seminarium, podczas którego dr Rūta Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno) przedstawi książkę Słowa, symbole, znaczenia – badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii, pod red. Rūty Čapaitė i Gitany […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT