Dorota Kozłowska, MA

12.05.2020 | 30.05.2020

Science Studies Research Unit

Department of Publications (Institute for the History of Science, PAS)

Room : A27

Phone: +48 22 65 72 848

Office hours: Monday–Friday, 9.30am–3pm

email: dorotapeczlewicz@gmail.com

IMG_9946-326x473

Academic interests

History of Natural Sciences; History of Technology

Education, academic degrees and titles

  • 1985 MA at the Institute of Scientific Information and Book Studies of the University of Warsaw

Employment

  • 1985– Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

  • 2007– secretary of the History of Cartography Research Team (affiliated to the Institute for the History of Sciences, PAS)
  • 2009– editorial secretary at “Nauka Polska Jej Potrzeby Organizacji”
  • 2012– member of the editorial board at “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”

Selected publications

  • Wkład Leonarda Jaczewskiego w tworzenie nauki o wiecznej marzłoci, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 3, 1994, nr 2, s. 137–161.
  • Spuścizna naukowa Leonarda Jaczewskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 7, 1998, nr 2, s. 155–186.
  • Polscy twórcy kartografi i Syberii w XIX wieku (w świetle materiałów bliograficznych Bolesława Olszewicza), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 8, 1999, nr 1, s. 93–109; (co-authored with Wiesława Wernerowa).
  • Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sekcja Historii 2. Geografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 40, 1995, nr 1, s. 207–210.
  • XV Ogólnopolska konferencja historyków kartografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 40, 1995, nr 1, s. 210–212.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION