mgr Dorota Kozłowska

25.04.2020 | 11.02.2021

Pracownia Naukoznawstwa

Dział Wydawniczy IHN PAN

pok. A27

tel. +48 22 65 72 858

dyżury: codziennie, 9.30–15.00

email: dorotapeczlewicz@gmail.com

D.Kozłowska

Zainteresowania naukowe

Historia nauk przyrodniczych; historia nauk technicznych

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

  • 1985 magisterium w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego

Zatrudnienie

  • 1985– Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

  • 2007– sekretarz Zespołu Historii Kartografii przy IHN PAN
  • 2009– sekretarz redakcji „Nauka Polska Jej Potrzeby Organizacji
  • 2012– członek redakcji „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”

Wybrane publikacje

  • Wkład Leonarda Jaczewskiego w tworzenie nauki o wiecznej marzłoci, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 3, 1994, nr 2, s. 137–161
  • Spuścizna naukowa Leonarda Jaczewskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 7, 1998, nr 2, s. 155–186.
  • Polscy twórcy kartografi i Syberii w XIX wieku (w świetle materiałów bliograficznych Bolesława Olszewicza), „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, t. 8, 1999, nr 1, s. 93–109; współautorka: Wiesława Wernerowa.
  • Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sekcja Historii 2. Geografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 40, 1995, nr 1, s. 207–210.
  • XV Ogólnopolska konferencja historyków kartografii, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 40, 1995, nr 1, s. 210–212.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT