Karolina Karpińska, PhD

30.05.2020 | 16.02.2021

Assistant Professor

History of Exact Sciences Research Unit

Room: A02

Phone: +48 22 65 72 836

Office hours: Monday, Thursday, 10am–1pm

E-mail: karolinakarpinska001@gmail.com

ORCID: 0000-0002-1477-6622

Academic interests

 • History of mathematical teaching, especially on the Polish lands during the partitions
 • History of mathematics

Education, academic degrees and titles

 • 2016 PhD in the Humanities (in the History of Mathematics) at the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences,
 • 2008–2014 PhD studies in Mathematics at the Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • 2008 MA at the Faculty of Mathematics and Computer Science, Nicolaus Copernicus University in Toruń (specialisation: teaching mathematics and computer science)

Employment

 • 2017– Assistant Professor at the Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • 2019– editor at „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”

Selected publications

Editorial work (books and journals)

 • R. Duda, Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury, Warszawa 2019.

Chapters in edited volumes

 • Mathematics teaching in gymnasia and real schools in Poland in the years 1795–1918: Schools with Polish and German as the language of instruction – comparison, [w:] Proceedings of the Eighth European Summer University on History and Epistemology in mathematics Education (ESU-8) (Skriftserie 2019, nr 11), red. É. Barbin, U. T. Jankvist, T. H. Kjeldsen, B. Smestad, C. Tzanakis. Oslo (Oslo Metropolitan University) 2019, s. 727–758.
 • O przenikaniu nowych teorii do kształcenia szkolnego w toruńskiej Szkole Realnej w XIX wieku, [w:] 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí, 22. 8. až 26. 8. 2014, red. J. Bečvář, M. Bečvářová, Praha 2014, s. 183–188.
 • Nauczanie matematyki w szkołach średnich Torunia w XIX w., [w:] 34. mezinárodní konference Historie matematiky, Poděbrady, 23. 8. až 27. 8. 2013, red. J. Bečvář, M. Bečvářová, Praha 2013, s. 107–122.
 • K. Karpińska, B. Klemp-Dyczek, Matura z matematyki w Gimnazjum w Toruniu w II połowie XIX w., [w:] NaukaEtykaWiara 2013, Nauka – możliwości i ograniczenia, Konferencja CHFPN 30 maja – 2 czerwca 2013, Warszawa 2013, s. 181–191.

Articles

 • K. Karpińska, S. Domoradzki, O egzaminie maturalnym z matematyki na obszarze zaboru pruskiego od XVIII do początku XX wieku, „Antiquitates Mathematicae” 11(2017), s. 157–201.
 • Teaching thinking in terms of functions fulfilling the fundamental idea of Merano Programme in the Torun Classic Gymnasium in early twentieth century, „Technical Transactions / Czasopismo Techniczne” 2-NP (2015), s. 173–190.
 • Troska o naukowy wymiar nauczania matematyki w Szkole Realnej w Toruniu w II połowie XIX wieku, „Antiquitates Mathematicae” 8(2014), s. 75–140.
 • O nauczaniu geometrii w Gimnazjum Toruńskim w II połowie XIX wieku, „Rozprawy z dziejów oświaty”, tom L, 2013, s. 113–148.

Popularisation of science (selected publications)

 • Geometria Mikołaja Kopernika: o cięciwach w kole, „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 6(2018), s. 40–49.
 • Wpływ odzyskania niepodległości przez Polskę na nauczanie matematyki w szkołach średnich, „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 5(2018), s. 43–48.
 • Pierwsze egzaminy maturalne z matematyki na ziemiach polskich (17891805), „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 4(2018), s. 42–49.
 • O sposobie oceniania z matematyki. Gimnazjum w Inowrocławiu na przełomie XIX i XX wieku, „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 3(2018), s. 34–39.
 • Trygonometria płaska w gimnazjalnym nauczaniu matematyki w XIX wieku (cz.II.), „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 2(2018), s. 40–49.
 • Trygonometria płaska w gimnazjalnym nauczaniu matematyki w XIX wieku (cz.I.), „Matematyka – czasopismo dla nauczycieli” 1(2018), s. 41–49.
 • Planimetria w gimnazjalnym nauczaniu matematyki w XIX i na początku XX wieku, cz.II. Konstrukcje trójkątów, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 6(2017), s. 40–47.
 • Planimetria w gimnazjalnym nauczaniu matematyki w XIX i na początku XX wieku, cz.I. Analiza części planimetrycznej podręcznika „Die Elementar Mathematik” L. Kambly’ego, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 5(2017), s. 37–42.
 • Szkoły typu realnego na ziemiach polskich zaboru pruskiego: rodzaje i charakterystyka szkół oraz procedury przeprowadzania matur, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 4(2017), s. 38–44.
 • Przyrządy miernicze i ich wykorzystanie w nauczaniu szkolnym matematyki od XVII do końca XIX wieku, cz.II. Zadania z miernictwa, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 3(2017), s. 38–44.
 • Przyrządy miernicze i ich wykorzystanie w nauczaniu szkolnym matematyki od XVII do końca XIX wieku, cz.I. Opis przyrządów mierniczych, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 2(2017), s. 37–45.
 • Matury z matematyki w gimnazjach klasycznych zaboru pruskiego, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 1(2017), s. 35–45.
 • Matematyka w toruńskich szkołach ponadelementarnych w latach 17931920 (cz.2), „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 6(2016), s. 51–56.
 • Matematyka w toruńskich szkołach ponadelementarnych w latach 17931920 (cz.1), „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli” 5(2016), s. 42–53.

Other

Conference papers (selected)

 • Scientific novelties implemented into teaching mathematics in secondary schools on the territory of Poland in the 19th century, at the: 6th International Conference on the History of Mathematical Education, Marseille (France), 16–20.09.2019.
 • Mathematics teaching in gymnasiums and real schools in Poland in the years 1795–1918. Schools with Polish and German an the language of instruction – comparison, at the 8th European Summer University on the History and Epistemology in Mathematics Education, Oslo (Norway), 20–16.07.2018.
 • O nauczaniu matematyki w szkołach z polskim i niemieckim językiem wykładowym w czasach zaborów – porównanie, at the XXXII Conference in the History of Mathematics, Będlewo, 23–26.04.2018.
 • Program Merański z matematyki w Toruniu w latach 1905–1911, at the XXXI Conference in the History of Mathematics, Będlewo, 22–26.05.2017.
 • Karl Weierstass jako nauczyciel w drodze do kariery akademickiej, at the XXXI Conference in the History of Mathematics, Będlewo, 22–26.05.2017.
 • Zmiany zakresów nauczania matematyki w gimnazjach w Toruniu, Gdańsku, Kołobrzegu, Inowrocławiu, Chełmnie i Braniewie od XVI do początku XX wieku, at the III Conference in Mathematics and Computer Science, Rzeszów, 27–29.09.2017.
 • The role of Matura examination in Mathematics and its influence on the development of mathematical culture in the territory of Poland under Prussian partition and in the first years after regaining independence, at the conferece: Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century, Kraków, 13–15.09.2017 (with S. Domoradzki).
 • Otto Reichel’s construction tasks as an example of work with gifted gymnasial students in the Torun Gymnasium in the 19th century, at the conference: Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century,Kraków, 13–15.09.2017 (with B. Klemp-Dyczek).
 • Matematyka „szkół uczonych” na ziemiach polskich w XVIXIX w. Wnioski dla współczesnej praktyki edukacyjnej, at the seminar: Multidyscyplinarne Badania nad Przeszłością, cz. II [Multidisciplinary Studies of the Past, part II]. Podążać śladami poprzedników?, Warsaw, IAE PAN, 21.11.2017.
 • Geometria kół Otta Reichela – praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki w Gimnazjum Toruńskim w II połowie XIX wieku, at the conference: X Północne Spotkania Geometryczne [10th Northern Geometrical Meetings], Olsztyn, 29–30.06.2016.
 • Teaching thinking in terms of functions fulfilling the fundamental idea of Merano Programme in the Torun Classic Gymnasium in early twentieth century, at the conference: Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX century till WW II, Kraków, 11–13.06.2015.
 • O przenikaniu nowych teorii do kształcenia szkolnego w toruńskiej Szkole Realnej w XIX wieku, w trakcie konferencji: 35. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí (Czechia), 22–26.08.2014.
 • O nauczaniu geometrii w Gimnazjum Toruńskim w II połowie XIX wieku, at the conference: Recepcja Nauk Ścisłych w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie 1850–1920 [Reception of Exact Sciences in East-Central Europe, 1850–1920], Kraków, 20–22.09.2013.
 • Nauczanie matematyki w szkołach średnich Torunia w XIX w., at the conference: 34. mezinárodní konferenci Historie matematiky w Poděbradech, Poděbrady (Czechia), 23–27.08.2013.
 • Matura z matematyki w Gimnazjum w Toruniu w II połowie XIX w., at the conference: Konferencja CHFPN NaukaEtykaWiara 2013, Rydzyna, 30.05–02.06.2013 (with B. Klemp-Dyczek).

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION