Maciej Jasiński, PhD

12.05.2020 | 30.09.2020

Assistant Professor

History of Exact Sciences Research Unit

Room: A02

Phone: +48 22 65 72 836

Office hours: Wednesday, Friday, 10am–1pm

E-mail: mjasinski@ihnpan.waw.pl

ORCID: 0000-0002-3484-4039

MEJasinski

Academic interests

History of astronomy, ideological and philosophical influences on astronomical theories, scientific communication in the early modern

Education, academic degrees and titles

 • 2017– PhD at the L. and A. Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences
 • 2012– MA at the Institute of Classical Philology, University of Warsaw

Employment

 • Since Aug 2017– Assistant Professor at the L. and A. Birkenmajer Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences
 • Jan 2013–Jul 2017 Research Assistant at the L. and A. Birkenmajer Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences

Participation in national and international research projects

 • Korespondencja Jana Heweliusza: korespondenci polscy i transmisja wiedzy naukowej [The correspondence of Johannes Hevelius, Polish correspondents and the transmission of scholarly knowledge], funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education, the National Programme for the Development of Humanities, 2015–2018, module “Tradition” 1.b, no. 1bH 15 0427 83, Oct 2015 – Oct 2018, team member
 • Analiza astronomicznych poglądów Stanisława Lubienieckiego (1623–1675), ich źródeł i uwarunkowań oraz przedstawienie ich na tle twierdzeń nauki XVII wieku, [Analysis of Stanisław Lubieniecki’s (1623–1675) astronomical opinions, their sources and determinants, and presentation of them against the background of statements of the 17th-century science], funded by the Polish National Science Centre, 2015–2017 (PRELUDIUM 8, no. 2014/15/N/HS3/01305, Aug 2015 – Dec 2017, Principal Investigator
 • Korespondencja Jana Heweliusza a nauka europejska XVII stulecia, [The correspondence of Johannes Hevelius and 17th-century European scholarship], funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education, the National Programme for the Development of Humanities, 2012–2014, module 1.2, no. 12H 11 0040 80, Mar 2012 – Dec 2014, team member

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • Since 2015– member of the Scientific Council of the L. and A. Birkenmajer Institute for the History of Science of the Polish Academy of Sciences
 • Secretary of the Editorial Board at „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” [“Quarterly of the History of Science and Technology”]

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Stanisław Lubieniecki i astronomia kometarna XVII stulecia, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, PAN Biblioteka Gdańska, ASPRA-JR, Warszawa, Gdańsk 2017, ss. 391

Chapters in edited volumes

 • Pochodnie komet a pochodnie wojny. Stanisław Lubieniecki (1623–1675) i astrologia kometarna, [w:] Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, red. Katarzyna Arciszewska, Urszula Patocka-Sigłowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2018, s. 59–71.
 • Korespondencja Jana Heweliusza. Dzieje rękopisów i stan badań, [w:] De nuptiis philologiae et libri manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór studiów, red. Agnieszka Paulina Lew, Paulina Pludra-Żuk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 213–226.
 • (with Maria Otto) The Polish Scholarship on Hevelius, [w:] Correspondance de Johannes Hevelius. Tome 1: Prolégomènes critiques, red. Chantal Grell, Brepols Publishers, Turnhout 2014, s. 595–619.
 • (with Jarosław Włodarczyk) Jan III Sobieski i uranografia polityczna XVII stulecia, [w:] Primus inter pares, czyli opowieść o królu Janie III, red. Dominika Walawender-Musz, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 141–145.
  [in English:] Jan III Sobieski and the 17th century political uranography, [w:] Primus inter pares. The First among Equals – the story of King Jan III, red. Dominika Walawender-Musz, przekł. Justyna Gołąbek-Asikainen, Katarzyna Krzyżagórska-Pisarek, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 141–145.
 • The Inhabitants of the Moon in Hevelius’s Selenographia, [w:] Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent, red. Richard L. Kremer, Jarosław Włodarczyk, Institute for the History of Science Polish Academy of Sciences, Copernicus Center for Interdisciplinary Studies, Warsaw 2013, s. 61–67.

Articles

 • Stanisław Lubieniecki and Johannes Hevelius: (Extra)ordinary “Men of Letters”, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2018, t. 64, nr 1, s. 125–137.
 • Dyletancki kompilator Stanisław Lubieniecki. Polemika z artykułem Sylwii Konarskiej-Zimnickiej Theatrum cometicum Stanisława Lubienieckiego młodszego jako przykład zainteresowań astronomiczno-astrologicznych arian, „Res Historica” 2017, nr 44, s. 289–314.
 • Stanisław Lubieniecki (1623–1675) jako uczestnik res publica litteraria, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka”, numer monograficzny „Literatura wobec nauki: epoka staropolska” 2017, nr 31 (51), s. 191–212.
 • Radius mathematicus Joachima Stegmanna, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2015, t. 60, nr 3, s. 33–53.
 • Nieznany list Jana Heweliusza do Johna Wallisa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2014, t. 59, nr 3, s. 119–125.
 • Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Jana Heweliusza, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2014, t. 23, nr 1, s. 69–122.
 • Mieszkańcy Księżyca w źródłach antycznych, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2013, t. 58, nr 4, s. 29–42.

Review essays and reviews

 • Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio. Red. Maria Mendel i Józef Włodarski , Gdańsk 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 262, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2016, t. 61, nr 1, s. 175–179.
 • Nowa biografia Jana Heweliusza, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2014, t. 23, nr 2, s. 227–229.

Other

 • Stanisław Lubieniecki – polski nieastronom XVII wieku, „Mówią Wieki” 2019, nr 10, s. 22–25.
 • “Theatrum cometicum” Stanisława Lubienieckiego, article in Silva Rerum online encyclopedia, hosted by the Museum of King Jan III’s Palace in Wilanów, http://www.wilanow-palac.pl/theatrum_cometicum_stanislawa_lubienieckiego.html
 • Jan Heweliusz, article in Silva Rerum online encyclopedia, hosted by the Museum of King Jan III’s Palace in Wilanów, http://www.wilanow-palac.pl/jan_heweliusz.html
 • Rękopiśmienna korespondencja Jana Heweliusza w polskich zbiorach, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2014, nr 1-2, s. 33–36.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION