Iwona Arabas, PhD, DSc

12.02.2014 | 09.11.2020

Associate Professor

History of Natural and Medical Sciences Research Unit – supervisor

Room: A19

Phone: +48 22 65 72 748

Office hours: Monday, 9am–11am

E-mail: iarabas@wp.pl

ORCID:

I.Arabas

Academic interests

My academic interests combine the history of natural sciences and museology, and my research is focused on the role of cabinets of curiosities as proto-museums of science. My work is based on documents and exhibits found in the Russian archives and museums, testifying to the splendour of Princess Anna of Sapieha Jabłonowska’s natural history cabinet in Siemiatycze in Podlasie.

Education, academic degrees and titles

 • 2008 – postgraduate diploma in Museology at the Institute of Art History, University of Warsaw
 • 2007 – DSc (habilitacja) at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (based on the monograph publication: Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Warszawa 2006).
 • 1994 – PhD in History at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences (dissertation title: Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX wieku, supervisor: Prof. Barbara Kuźnicka)
 • 1982 – MPharm at the Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw

Employment

 • since 2009 – Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw – lecturer
 • 1997–2019 – Museum of Pharmacy – director
 • since 1986 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – Research Assistant, Assistant Professor, Associate Professor, supervisor of the Doctoral School (2015–2017)
 • 1982–1987 – Farmacja Polska – editorial secretary
 • 1982–1986 – pharmacist

Supervision of dissertations and theses

 • 2017 – supervision of Katarzyna Sudoł’s doctoral dissertation (Rozwój farmacji stosowanej na podstawie reklamy farmaceutycznej na polskim rynku w latach 1875–1939)
 • 2010–2018 – supervision of 9 Master’s theses

International experience

 • 2017 – presiding over the 43rd International Congress for the History of Pharmacy, Warsaw, 12–15 September
 • 1996–2018 – research stays in archives and libraries in Slovakia (1996, 1998), Hungary (1995), Spain (1997, 2018), Japan (1996, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, 2014), Lithuania (2000, 2001, 2003), France (2014), Czechia (2015), Ukraine (2006), and Russia (2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018)

Participation in national and international research projects

 • Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata (Ministry of Culture and National Heritage; project no. 461) – principal grant investigator
 • Rearanżacja Muzeum Farmacji (National Institute for Museums and Public Collections; project no. NIMOZ 5 87/16/A1) – principal grant investigator

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • since 2019 – Museum for the History of Medicine, Medical University of Warsaw – member of the Programme Council
 • since 2018 – Częstochowa Museum – member of the board
 • since 2017 – Asia and Pacific Museum – member of the board
 • since 2016 – Faculty of Pharmacy, Medical University of Warsaw – member of the Biomedical and Humanistic Fundamentals of Pharmacy Programme Council
 • since 2014 – Farmacja Polska – member of the editorial board
 • since 2012 – Archives of the Polish Academy of Sciences – member of the Scientific Council
 • since 2012 – Committee for the History of Science and Technology, Polish Academy of Sciences – vice-president
 • since 2007 – Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences – member of the Scientific Council

Membership in scientific societies and organisations

 • since 2016 – Polish Society for the History of Medical Sciences – founding member
 • since 2009 – Académie internationale d’histoire de la pharmacie
 • since 2007 – International Council of Museums
 • since 1999 – International Society for the History of Pharmacy
 • since 1989 – Polish Pharmaceutical Society – treasurer, vice-president of the Warsaw Branch, member of the board of the Section for the History of Pharmacy
 • Association of Polish Museologists
 • Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae

Scholarships and prizes

 • 2017 – The Silver Medal for Merit to Culture – Gloria Artis, awarded by the Minister of Culture and National Heritage
 • 2017 – The 70th Anniversary of the Polish Scientific Society Medal for the organisation of the 43rd International Congress for the History of Pharmacy
 • 2016 – The Third-Degree Team Award of the Rector of the Medical University of Warsaw for organisational achievements
 • 2014 – The Gold Medal for many years of service
 • 2007 – Honorary membership of the Polish Pharmaceutical Society
 • 2006 – The Bronze Medal for Merit to Culture – Gloria Artis, awarded by the Minister of Culture and National Heritage
 • 2000 – The Ignacy Łukasiewicz Medal for outstanding services to Polish pharmacy, awarded by the Polish Pharmaceutical Society
 • 1995 – 2nd prize for a doctoral dissertation in the Klemens Szaniawski Competition of the Stefan Batory Foundation and the Society for the Promotion and Propagation of Sciences

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Res pharmaceuticae. Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej – Oddział Muzeum Warszawy. Antonina Leśniewska Museum of Pharmacy – Branch of the Museum of Warsaw, Muzeum Warszawy, Warszawa 2017, ss. 266.
 • Dziedzictwo kulturowe warszawskiego farmaceuty Ferdynanda Karo na tle inwentaryzacji świata. Cultural legacy of a Warsaw pharmacist Ferdynand Karo in the context of cataloguing the world, Muzeum Warszawy, Warszawa 2015, ss. 120.
 • Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2006, ss. 410.
 • Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX wieku, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 1995, ss. 180.

Editorial work (books and journals)

 • Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, red. Iwona Arabas i in., Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM, Warszawa 2016, ss. 248.
 • Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, red. Iwona Arabas, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa 2000, ss. 150.

Translations

 • Nieprzetartym szlakiem. Wspomnienia pionierskiej farmaceutki Antoniny Leśniewskiej, oprac. Władimir Liewtow, tłum. i wstępem poprzedziła Iwona Arabas, Instytut Polski, Petersburg 2017, ss. 102.

Chapters in edited volumes

 • Natural and Medicinal Sciences: Nature and Man, [w:] Poland: 100 Years, red. Michał Kleiber i in., Bosz, Olszanica 2018, s. 456–467.
 • Nauki przyrodnicze i medyczne – natura a człowiek, [w:] Polska. 100 lat, red. Michał Kleiber i in., Bosz, Olszanica 2018, s. 456–467.
 • Nauki przyrodnicze i medyczne – natura a człowiek, [w:] Polska. Eseje o stuleciu, red. Michał Kleiber i in., Bosz, Olszanica 2018, s. 258–262.
 • Источники для изучения истории естественного кабинета герцогини Анны Яблоновской в собрании спбф АРАН, [w:] Müller’s Conference: continuity and traditions in preserving and studying documentary academic heritage, red. Irina Tunkina, Renome, Petersburg 2018, s. 263–279 (with Larysa Bodnar).
 • A case study of the role of 18th-century natural history cabinets as vehicles of knowledge transfer to the society, [w:] Grenzüberschreitungen in der Pharmazie, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, red. Christoph Friedrich, Wolf-Dieter Müller-Jahncke, Sabine Anangnostou, Stuttgart 2017, s. 33–54.
 • Ksiądz Remigiusz Ładowski, pijar (1738–1798) – popularyzator wiedzy przyrodniczej, [w:] Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej, red. Norbert Dariusz Tomaszewski, Muzeum Rolnictwa, Ciechanowiec 2016, s. 5–25.
 • Od gabinetu do wydziału. Historia przekształcenia rzemieślniczej profesji w naukę uniwersytecką. From one office to an academic department: History of transformation of a craft Profession into a university discipline, [w:] Jubileusz 90-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, red. Iwona Arabas i in., Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM, Warszawa 2016, s. 9–64.
 • Medicinal and magical plants in Polish studies of the Ainu culture, [w:] 42nd International Congress for the History of Pharmacy “The exchange of pharmaceutical knowledge between East and West”, International Society for the History of Pharmacy, Stambuł 2016, s. 337–341 (with Shoji Asada).
 • Królestwo roślin w zbiorach księżnej Anny Jabłonowskiej, [w:] Jabłonowscy. W kraju i poza jego granicami, red. Norbert Dariusz Tomaszewski, Muzeum Rolnictwa, Ciechanowiec 2015, s. 7–33.
 • „Salus aegroti suprema lex”. Refleksja z pogranicza nauki i sztuki, [w:] Kodeks Etyki Aptekarza, Narodowa Izba Aptekarska, Warszawa 2013, s. 43–54.
 • Petersburskie ślady kolekcji Anny ks. Jabłonowskiej z Siemiatycz, [w:] Anna ks. Jabłonowska i ks. Krzysztof Kluk – ludzie, którzy wyprzedzili swoją epokę, red. Norbert Dariusz Tomaszewski, Muzeum Rolnictwa, Ciechanowiec 2011, s. 9–27.
 • Encyklopedie zdrowia w „epoce ciekawości”, [w:] Staropolskie kompendia wiedzy, red. Iwona Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka, DiG, Warszawa 2009, s. 257–267.

Articles

 • Polish studies of the medical traditions of the Ainu, „Organon” 2015, t. 47, s. 5–13 (with Shoji Asada).
 • Apteczka dla kucharza zawsze otworem stać musi, „Archivarius Visegradensis” 2013, t. 1, s. 277–284.
 • Leczenie bursztynem dawniej i dziś, „Farmacja Polska” 2013, t. 69, nr 1, s. 32–36 (with Alicja Pielińska and Joanna Popiołek).
 • Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, t. 6, nr 1, s. 370–382 (with Magdalena Ciepłowska).
 • Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej – Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Historia i współczesność, „Thesaurus Apothecarii” 2013, t. 7, s. 63–81 (with Paula Alaborska and Marcin Więcek).
 • Ocalałe z moskiewskiej pożogi. Materialne ślady świetności przyrodniczej kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej, „Cenne, Bezcenne, Utracone” 2013, nr 1–4, s. 12–17 (with Natalia Smirnowa, Julia Krasnobajewa, Siergiej Kowalenko).
 • Niezrealizowany projekt narodowego muzeum historii naturalnej księżnej Anny Jabłonowskiej, „Kwartalnik Historii Nauki” 2012, t. 57, nr 3–4, s. 166–180.
 • Zielniki flory syberyjskiej Ferdynanda Karo w zbiorach europejskich ogrodów botanicznych, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2012, t. 16, s. 233–241.
 • “Blazing the trail”: Antonina Leśniewska’s published memoirs documenting her pathfinder role in opening the perspectives for pharmaceutical education for women, [w:] 40th International Congress for the History of Pharmacy, International Society for the History of Pharmacy, Berlin 2011, s. 1–6 (online).
 • Z dziejów aptekarstwa. Czy Galen był aptekarzem?, „Aptekarz Polski” 2011, nr 9 (39e), s. 46–49.
 • Aptekarze i lekarze jako kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, „Apothecaria Bydgostiana” 2010, t. 11, s. 54–60.
 • Aptekarz wojskowy Ferdynand Karo i jego syberyjskie peregrynacje, [w:] Pamiętnik XIX Sympozjum Historii Farmacji „Apteki, aptekarze, aptekarstwo”, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Sanok 2010, s. 1–6.
 • Krótka historia reklamy farmaceutycznej „Kto sekret zna, o zdrowie dba”, „Farmacja Polska” 2009, t. 65, nr 1, s. 41–45 (with Anita Chodkowska).
 • Losy kolekcji księżnej Anny Jabłonowskiej na podstawie dokumentów z Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk w St. Petersburgu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2009, t. 54, nr 2, s. 95–108.
 • Przyrodnicy, kolekcjonerzy i teoretycy muzealnictwa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2009, t. 54, nr 1, s. 115–130.
 • Badacz flory syberyjskiej mgr farm. Ferdynand Karo, „Apothecaria Bydgostiana” 2008, t. 10, s. 19–24.
 • Nature, art and science in the cabinets of curiosities, [w:] 38th International Congress for the History of Pharmacy, International Society for the History of Pharmacy, Sewilla 2007, s. 1–6 (online).

Review essays and reviews

 • Anton Bartunek, Historicky vyvoj farmaceutickeho vzdelavania vo vzťahu k uzemiu dnesneho Slovenska v rokach 1918–2018,
 • mgr Lidia Maria Czyż, Wpływ postępów wiedzy farmaceutycznej i czynników kulturowych na kształtowanie się systemu zaopatrzenia farmaceutycznego w Polsce w latach 1944–2004 na przykładzie Podkarpacia
 • zamawiana opinia na temat działalności badawczej i znaczenia the Faculty of Pharmacy
Philipps University of Marburg przygotowana na prośbę dziekana tego Wydziału (czerwiec 2017)

Other

 • Festiwal Nauki. O księżnej Jabłonowskiej, która „pierwsza w kraju naszym […] historii naturalnej naukę zaszczepić wielkim kosztem przedsięwzięła…”, „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie” 2018, t. 50, nr 10, s. 34–36.
 • Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Promocja wspomnień magistry Antoniny Leśniewskiej w Instytucie Polskim w Petersburgu, „Farmacja Polska” 2018, t. 74, nr 6, s. 356–359 (with Lidia Maria Czyż).
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne na stulecie odzyskania niepodległości, „Farmacja Polska” 2018, t. 74, nr 11, s. 651–654 (with Lidia Maria Czyż).
 • Statuetka mgr farm. Antoniny Leśniewskiej wręczona szczególnie zasłużonym dla rozwoju historii farmacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2018, t. 63, nr 3, s. 220–224 (with Lidia Maria Czyż).
 • Święto polskiej farmacji w Instytucie Polskim w Madrycie, „Farmacja Polska” 2018, t. 74, nr 7, s. 411–412 (with Lidia Maria Czyż).
 • 2017 – the year of two important pharmaceutical anniversaries in Poland, [w:] 43rd International Congress for the History of Pharmacy, International Society for the History of Pharmacy, Warszawa 2017, s. 32–34.
 • 30 years of the Warsaw Museum of Pharmacy: History and collections, „Česká a slovenská farmacie” 2017, t. 66, nr 1, s. 46 (with Magdalena Ciepłowska).
 • Farmacja na Uniwersytecie, Muzeum UW, Warszawa 2017, ss. 22 (with Adam Tyszkiewicz).
 • Leśniewska Antonina, Polski Petersburg 2017 (online).
 • Pharmacy at the University of Warsaw, Muzeum UW, Warszawa 2017, ss. 22 (with Adam Tyszkiewicz).
 • Prof. dr hab. Stanisław Biniecki (1907–1999) – twórca oryginalnych polskich leków, „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie” 2017, t. 49, nr 1, s. 28–31.
 • Jubileusze polskich historyków farmacji, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, t. 62, nr 1, ss. 115–118 (with Marcin Więcek).
 • Kobiety i farmacja, „Mówią Wieki” 2017, nr 8, s. 79–80.
 • Sprawozdanie ze 150-lecia urodzin Antoniny Leśniewskiej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, t. 62, nr 2, ss. 214–216.
 • Activities of Maria Skłodowska-Curie and Antonina Leśniewska during the First World War, „Sborník přednášek z dějin farmacie” 2016, t. 48.
 • LEŚNIEWSKA ANTONINA, ЛЕСНЕВСКАЯ АНТОНИНА БОЛЕСЛАВОВНА, Encyklopedia Polski Petersburg, polskaipetersburg.pl/hasla/lesniewska-antonina
 • Biniecki Stanisław, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 1, s. 145–147.
 • Celiński Józef Jan, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 1, s. 238.
 • Fabian Szymon, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 1, s. 399–394.
 • Karo Ferdynand, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 2, s. 169–170.
 • Koskowski Bronisław, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 2, s. 264–265.
 • Torosiewicz Teodor, [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, red. Bolesław Orłowski, Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015–2019, t. 4, s. 299–300.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION