mgr Karolina Figaszewska

12.11.2019 | 10.10.2021

Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce

pok. A16

tel. +48 22 65 72 730

dyżury: śr., czw. 10.00–12.00

e-mail: karolina.figaszewska@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9177-4375

http://manuscripta.pl/osoby/figaszewska.htm

K.Figaszewska

Zainteresowania naukowe

Kodykologia, paleografia, historia książki i zbiorów bibliotecznych, fragmentologia, teologia.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2015 licencjat w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2016 magisterium na Wydziale Teologicznym, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • 2017 magisterium na Wydział Dziennikarstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Warszawski
 • 2017– doktorant, Instytut Historii Nauki PAN

Zatrudnienie

 • 2017– Instytut Historii Nauki PAN

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2017– Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie rękopisów średniowiecznych – projekt finansowany przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, członek zespołu – Manuscripta.pl

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • 2021– Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
 • 2019–2021 Annalecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki – Sekretarz Redakcji

Wybrane publikacje

Artykuły

 • Fragmenty rękopisów średniowiecznych – stan badań i perspektywy badawcze. Średniowieczne fragmenty zachowane w Archiwum Państwowym w Szczecinie, „Studia Źródłoznawcze”, t. LVII, 2019, 99-112.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • Marta Czyżak, Catalogue of Medieval Manuscripts of the Toruń University Library, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, 520 pp, rezenzja [w:] Teka Historyka, 53:2017, 166-167.
 • Catalogue of books from the Library of Sigismund II Augustus, King of Poland, in the collection of the National Library of Russia in Saint Petersburg, ed. by Maria I. Tkachenko, Maria Brynda, National Library of Poland (Warsaw), National Library of Russia (Saint Petersburg),Warsaw: National Library of Poland, 2015, recenzja [w:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 10:2016, 405-406.
 • Modlitewnik Olbrachta Gasztołda kanclerza wielkiego litewskiego 1528 r. Facsimile, Introduction by Wiesław Wydra, Libri Precationum Illuminati Poloniae Veteris. Facsimilia, editors: Catharina Krzak-Weiss, Raphael Wójcik, Wiesław Wydra, Vol. 1, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015, 560 pp, rezencja [w:] Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 9:2015, 358-360.

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT