dr Michał Piekarski

30.09.2014 | 13.02.2021

Pracownia Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury

pok. A10

tel. +48 22 65 72 863

dyżury: pon. 10.00–12.00, czw. 12.00–14.00

e-mail: michal.piekarski@ihnpan.pl

ORCID: 0000-0001-5045-6100

M.Piekarski

Zainteresowania naukowe

Historia Uniwersytetu Lwowskiego w okresie autonomii galicyjskiej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, dzieje polskiej muzykologii i szkolnictwa muzycznego, kultura muzyczna Lwowa, związki kulturalne i naukowe Polaków z Wiedniem.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2006 licencjat w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2008 magisterium w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2010 magisterium w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016 doktorat w Instytucie Historii Nauki PAN

Zatrudnienie

 • 2011–2019 współpracownik Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2014–2016 asystent w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2016– adiunkt w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2018– współpracownik Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • 2013–2016 Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: Preludium 3, panel:HS3 (kierownik 1-osobowego projektu)
 • 2018 Fundacja Lanckorońskich, stypendium na pobyt w Wiedniu
 • 2019 Pobyt w Wiedniu na podstawie „Memorandum of Understanding” między Polską Akademią Nauk i Österreichische Akademie der Wissenschaften

Nagrody i wyróżnienia

 • 2008 – wyróżnienie w Konkursie na pracę magisterską im. Prof. Zofii Lissy
 • 2018 – wyróżnienie w Konkursie o Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2017 (za książkę Przerwany kontrapunkt)
 • 2018 – laureat Nagrody im. Jana Jędrzejewicza dla najlepszej polskiej książki poświęconej historii nauki i techniki za rok 2017 (za książkę Przerwany kontrapunkt)

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje, Warszawa 2018, ss. 354.
 • Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017, ss. 462.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Obraz Rosji i Rosjan na łamach warszawskiego czasopisma „Muzyka” 1924–1938, [w:] Rok 1918: odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie, red. L. Zasztowt, J. Szumski, t. 2, Warszawa 2019, s. 97–112.
 • Kręta droga kariery naukowej kobiety muzykologa. Bronisławy Wójcik-Keuprulian zmagania z dyscypliną i profesorem, [w:] Kobiece dwudziestolecie 1918–1939, red. R. Sioma, Toruń 2018, s. 523–547.

Artykuły

 • Karol Mikuli (1821-1897), Portal Muzyki Polskiej – baza wiedzy o muzyce czasów zaborów, https://portalmuzykipolskiej.pl/pl/osoba/3243-karol-mikuli (2020)
 • Lemberg und Wien. Ein Beitrag zur Geschichte der musikalischen Beziehungen zwischen beiden Städten, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien“ 2019, t. 10, s. 259–273.
 • Zajęcia z zakresu muzykologii na Uniwersytecie Stefana Batorego. Przyczynek do dziejów uczelni, „Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2019, t. 50 (3), s. 83–104.
 • A Post-Doctorate in Musicology: Bronisława Wójcik-Keuprulian and Her Path to a Scientific Career, „Acta Poloniae Historica” 2018, vol. 117, s. 159–193.
 • Wkład Lwowa w polską muzykę sakralną. Od „Missa Paschalis” Marcina Leopolity po „Stabat Mater” Karola Szymanowskiego, [w:] Musica Sacra, t. 14: Muzyka sakralna w drodze ku Niepodległej, red. M. Karwaszewska, Gdańsk 2018, s. 58–81.
 • Muzykolodzy z Uniwersytetu Jana Kazimierza w badaniach nad przeszłością muzyczną Lwowa i ziemi lwowskiej, „Przegląd Wschodni” 2018, z. 14 (56), s. 913–926.
 • Ks. Wacław Sierakowski – propagator wiedzy o muzyce i organizator szkolnictwa muzycznego w okresie działalności Komisji Edukacji Narodowej, „Biuletyn Historii Wychowania” 2016, nr 34, s. 85–100.
 • Uniwersytet a muzyka”. Droga do powołania we Lwowie Zakładu Muzykologii, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 99–124.
 • Listy Edwarda Porębowicza i Mścisława Wartenberga do Adolfa Chybińskiego z lat 1911–1912, wstęp i opracowanie Michał Piekarski, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. LI, s. 183–194.
 • Діяльність Осипа Хомінського у музикознавчих польсько – українських контактах (до 1939 р.), „Українська Музика” 2014, z. 1, s. 100–109.
 • Professor Adolf Chybiński (1880–1952), Founder of Polish Musicology. The 100th Anniversary of Establishing the Institute of Musicology at the University of Lemberg (Lwów), 1912–2012, “Musicology Today” 2012, nr 9, s. 38–64.
 • Życie koncertowe Lwowa w latach 1790–1830, „Przegląd Muzykologiczny” 2011, nr 8, s. 93–114.
 • Działalność polskich i ukraińskich wychowanków lwowskiej szkoły muzykologicznej (do 1939 roku), „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2010, t. XLVII, s. 73–108.
 • Karol Mikuli – krzewiciel tradycji chopinowskich we Lwowie, [w:] V Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach, red. A. Olszańska, Związek Ormian w Polsce, Gliwice 2010, s. 22–43.
 • Johann Mederitsch i jego „Stabat Mater” w kontekście kultury muzycznej Lwowa, [w:] Musica Galiciana, red. G. Oliwa, Rzeszów 2010, t. 12, s. 55–66.
 • Z muzycznej przeszłości lwowskich kościołów katolickich, [w:] Rocznik Lwowski 2008–2009, red. J. Wasylkowski, Warszawa 2009, s. 81–107.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • O monografii “Kwartalnika Muzycznego” ze Lwowem i Warszawą w tle. Małgorzata Sieradz, “Kwartalnik Muzyczny” (1928–1950) a początki muzykologii polskiej, Warszawa 2015, ss. 688. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2017, nr 2, s. 199–205.
 • Сергій Каліберда, Органи Львова і Галичини, Львів 2014, ss. 448. „Pro Musica Sacra” 2015, nr 13, s. 239–248.
 • The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918, red. Mitchell G. Ash, Jan Surman, Basingstoke 2012, ss. 258. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2014, nr 3, s. 139–146.
 • Maria Ewa Sołtys, Tylko we Lwowie. Dzieje życia i działalności Mieczysława i Adama Sołtysów, Wrocław 2008, ss. 222. Rocznik Lwowski 2008–2009, red. J. Wasylkowski, Warszawa 2009, s. 351–353.

Inne

 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne oraz tekstowy komentarz do płyty CD Tradycje chopinowskie we Lwowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Lwów 2011.
 • Przygotowanie i opracowanie koncepcyjne płyty CD Znaszli ten kraj? Utwory fortepianowe oraz pieśni polskich kompozytorów działających we Lwowie, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2011.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT