Monika Wiśniewska, PhD

09.05.2020 | 30.10.2020

Assistant Professor

History of Education and Anthropology of Culture Research Unit

Room : A10

Phone: +48 22 65 72 863

Office hours: Thursday 11am–1pm, Friday 10am–12pm

E-mail: monika.wisniewska2017@gmail.com

ORCID:

M.Wiśniewska

Academic interests

 • Educational politics in the 20th century
 • Religious education and religious schooling
 • Pre-school education in the 20th century
 • Education in Polish diasporas in the 20th century

Education, academic degrees and titles

 • 2018 – PhD, Faculty of History and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (with distinction)
 • 2012 – postgraduate studies for history teachers, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 • 2010 – postgraduate studies for prevention of addictions and family mediation, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 • 2005 – MA in theology, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Employment

 • 2018 – assistant professor at the Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences
 • 2019 – expert at the Pilecki Institute in Warsaw, Education Department, Postwar Dilemmas educational workshops designed as a plot-based decision game
 • 2015–2017 – lecturer, Faculty of History and Social Sciences, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 • 2002–2012 – teacher, Maria Dąbrowska Junior High School in Komorów;
 • 2000–2002 – kindergarten teacher, kindergarten of The Congregation of the Sisters Servants of Mary Immaculate in Warsaw.

International experience

 • 2016 – participation in an international conference organised as part of the international research project „Obchody Millenium na Uchodźstwie – w pięćdziesiątą rocznicę”; organisers: the Polish Senate, „Wspólnota Polska” Association, Cardinal StefanWyszynski University in Warsaw; paper: „Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w Millenium”.
 • 2016 – co-organisation of an international conference for PhD students „Między polityką a emigracją”; Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, paper: „Skazane na wymarcie. Obozy dla zakonnic w Czechosłowacji (1950–1989)”;
 • 2015 – participation in an international scientific conference „Człowiek a edukacja na przestrzeni dziejów”; organiser: University of Rzeszów, paper: „Wychowanie przedszkolne w polityce oświatowej Polski Ludowej w latach 1945–1956”.

Participation in national and international research projects

 • 2017–2020 – NPRH (National Programme for the Development of Humanities) no. 013/FIL/2016/90; edition of Cardical Stefan Wyszyński’s unpublished writings, Pro memoria, t. 8: 1961, Principal Investigator.; prof. zw. dr hab. Jan Żaryn.
 • 2018–2020 – Central Research Project of the Institute of National Rememberance, „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce1944–1989”; project coordinator: dr Rafał Łatka.
 • 2014–2016 – Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, research project „Przedszkola w polityce oświatowej Polski ludowej”; Principal Investigator: M. Wiśniewska.

Membership in scientific societies and organizations

 • The World Research Council on Poles Abroad
 • History of Education Society

Selected publications

Authored and co-authored books

 • Przedszkola w Polsce 1944–1965. Ideologizacja instytucji, Warszawa 2019 (in press, Wyd. IPN, Wydawnictwo Naukowe UKSW; series: „W służbie Niepodległej”).


Source editions

 • S. Wyszyński, Pro memoria, t. 8: 1961, Warszawa 2019 (w druku, Wydawnictwo IPN).


Editorial work (books and journals)

 • M. Wiśniewska, Edukacja w PRL, Warszawa 2016.
 • M. Wiśniewska, R. Mieczkowski, Wybrane aspekty funkcjonowania prawicy, Warszawa 2016.
 • R. Mieczkowski, M. Wiśniewska, Przeszłość i przyszłość prawicy, Warszawa 2016.


Chapters in edited volumes

 • Problematyka edukacyjna w przemówieniach Prymasa Stefana Wyszyńskiego do sióstr zakonnych (1956–1963) [w:] Wyzwoleni, ale nie wolni (1945–1989), red. A. Popławska et al., t. 1, Warsaw 2015, s. 152–164.
 • „Szkoła należy do państwa, a nie do Kościoła”. Między polityką wyznaniową a oświatową Władysława Gomułki [w:] Edukacja w PRL, red. M. Wiśniewska, Warsaw 2016, s. 219–236.
 • Edukacja w koncepcjach polityków polskiej prawicy (1909–1944) [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania prawicy, red. R. Mieczkowski, J. Wiśniewska, Warsaw 2016, ss. 51–68.
 • Losy przedszkoli i ochronek służebniczek śląskich w latach 1945–1989 [w:] Przetrwały 200 lat. Myśl i dzieło bł. Edmunda Bojanowskiego w perspektywie XXI wieku, red. A. Siemak-Tylikowska, Warsaw 2014, s. 85–98.
 • Udział żeńskich instytutów życia konsekrowanego w Milenium na Uchodźstwie – zarys problemu [w:] Milenium na Uchodźstwie, red. R. Łatka, J. Żaryn, Warsaw 2016.
 • Najdalej na prawo. Środowisko „Tygodnika Warszawskiego” [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania prawicy, red. R. Mieczkowski, J. Wiśniewska, Warsaw 2016, s. 69–85.
 • Misja i aktualność patrona Roku 2014 – bł. Edmunda Bojanowskiego [w:] Przeszłość i przyszłość prawicy, red. R. Mieczkowski, J. Wiśniewska, Warsaw 2016, s. 101–113.
 • Ks. Piotr Wawrzyniak (1849–1910) z Wyrzeki k. Śremu [w:] Wielcy Polacy z Królestwa Kongresowego i zaboru pruskiego, red. J. Marciak-Kozłowska, Białystok 2015, s. 401–408.
 • Sieć przedszkoli wyznaniowych w Polsce w latach 1945–1965 [w:] Christus vincit. Księga dedykowana biskupowi Edwardowi Frankowskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. M. Krzysztofiński, J. Wołczański, Kraków-Rzeszów-Stalowa Wola-Toruń 2017, s. 353–373.
 • Prymas Józef Glemp i Polonia [w:] Zakony żeńskie w PRL. W służbie Kościołowi i zakonom. Kardynał Józef Glemp – prymas dwóch epok, red. A. Mirek, Lublin 2014, s. 119–125.


Articles

 • Oświatowe komisje rehabilitacyjne w świetle akt Ministerstwa Oświaty z lat 1956–1958, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2015, t. 52, s. 109–128.
 • Eliminacja sióstr zakonnych z systemu oświaty i wychowania Polski Ludowej, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2014, t. 51, s. 157–180.
 • Edukacja w służbie Niepodległej według „Zasad wychowania narodowego” Zygmunta Balickiego, „Niepodległość i Pamięć” 2018, n. 1, s. 153–171.
 • Przedszkola i ochronki zakonne w świetle polskiego prawa oświatowego w latach 1945–1961, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2015, t. 18, s. 311–322.
 • Początki radiofonizacji przedszkoli w Polsce Ludowej, „Kultura-Media-Teologia” 2016, n. 6, s. 113–126.
 • Sieć przedszkoli w Polsce w pierwszej powojennej dekadzie, „Język-Szkoła-Religia” 2016, n. 3, s. 22–36.
 • Dyskryminacja katechetów zakonnych w prawie oświatowym okresu gomułkowskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 209–232.
 • Działalność katechetyczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w polityce oświatowej władz komunistycznych, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2014, n. 3, s. 87–99.
 • Gra na podwójnej scenie – kreacja przestrzeni edukacyjnej Polski Ludowej (wybrane zagadnienia), „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 12, s. 237–250.
 • Służebniczki śląskie wśród Polonii kanadyjskiej w Edmonton w latach 1972–1989, „Studia Polonijne” 2013, n. 34, s. 77–108.
 • Kultura życia codziennego w żeńskich zakonach i zgromadzeniach zakonnych w PRL, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2015, n. 4, s. 116–127.
 • Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i Konsulta w PRL. Zarys problematyki, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 2014, n. 101, s. 297–237.
 • Ks. Józef Gawlina organizatorem Katolickiej Agencji Prasowej, „Roczniki Teologiczne” 2015, t. 62, n. 4, „Historia Kościoła” 2015, s. 141–178.
 • Fortis mulieribus. Zakonne sprawiedliwe wśród narodów świata, „Życie konsekrowane” 2018, n. 3–4, s. 96–112.
 • Szkolnictwo polonijne po II wojnie światowej – stan badań, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2019 (in press).
 • Upaństwowienie przedszkoli żydowskich, „Biuletyn Historii Wychowania” 2019 (in press).
 • Duszpasterstwo polonijne Kościoła rzymskokatolickiego w ostatnim programie rządowym PRL, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2019, n. 33 (in press).
 • Szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii w świetle osobistych zapisków prymasa Stefana Wyszyńskiego z 1961 r., „Biuletyn Historii Wychowania” (in press).
 • Pro memoria, t. 3: 1953–1956 prymasa Stefana Wyszyńskiego, red. I. Czarcińska, A. Gałka – review „Glaukopis” 2019, n. 36.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION