Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki

Redakcja

tel. +48 22 65 72 732, 746

pok. A07

e-mail: czasopismo.analecta@gmail.com

KOMITET REDAKCYJNY
Halina Lichocka (redaktor), Jerzy Kaliszuk (zastępca redaktora),
Karolina Figaszewska (sekretarz), Alicja Urbanik-Kopeć (sekretarz),
Karolina Karpińska (kierownik działu Nova Litteraria), Jarosław Kurkowski,
Dorota Peczlewicz-Kozłowska, Daniel Sunderland

RADA NAUKOWA

Dr Rūta Čapaitė (Litwa), prof. dr hab. Magdolna Hargittai (Węgry),
prof. dr hab. Ernst Homburg (Holandia), prof. dr hab. Soňa Štrbáňowá (Czechy),
prof. dr hab. Jacek Soszyński, prof. dr hab. Ignacio Suay-Matallana, (Hiszpania),
prof. dr hab. Józef Szudy, prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk, prof. dr hab. Zbigniew J. Wójcik, prof. dr hab. Leszek Zasztowt

Spis zawartości kolejnych tomów

Formularz recenzji

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION