Seminarium Mediewistyczne

Wspólne seminarium:

Pracowni Literatury Średniowiecza, IBL PAN
Pracowni Wiedzy o Dawnej Książce, IHN PAN
Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, IFiS PAN
Zakładu Historii Języka Polskiego, IFP UAM
Zakładu Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej, IH UJK

26 II 2021, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Hanna Rajfura przedstawi referat:

Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle “Katalogu arcybiskupów gnieźnieńskich”.

18 XII 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Mariusz Leńczuk przedstawi referat:

Rozariusze jako źródło interdyscyplinarnych badań mediewistycznych na przykładzie rękopisu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, sygn. L.XV.12.

30 XI 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

Prezentacja najnowszych publikacji z zakresu mediewistyki.

13 XI 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Adam Poznański przedstawi referat:

Kwestia autorstwa mowy na pogrzeb Mikołaja Goltberga (†1429).

28 X 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

mgr Ewelina Kaczor przedstawi referat:

Franciszkańskie kazanie de s. Hedwigi z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego I D 42.

7 X 2020, godz. 10.15, za pośrednictwem Google Meet

prof. dr hab. Krzysztof Bracha (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego) przedstawi referat:

Zapomniany rękopis staroczeskiej pieśni miłosnej Ach, tot sem smutny y praczny… odnaleziony w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu (“Dom Długosza”) z XIV w.

19 VI 2020, godz. 10.00, za pośrednictwem Google Meet

dr Dorota Masłej (Zakład Historii Języka Polskiego, UAM) przedstawi referat:

Proces tekstotwórczy na przykładzie tzw. Kazań augustiańskich w kontekście ich dwujęzyczności.

4 III 2020, godz. 16:00, Pałac Staszica, sala A27 (dawna 19C)

dr Rūta Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno) przedstawi książkę:

Słowa, symbole, znaczenia – badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii, pod red. Rūty Čapaitė i Gitany Zujienė.

ARCHIWUM

2017-2019

 

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT