Sławomir Łotysz, PhD, DSc

20.06.2020 | 20.06.2020

Associate Professor

History of Technology Research Unit

Room: A02

Office hours: Kraków, contact via e-mail

E-mail: s.lotysz@gmail.com

ORCID: 0000-0003-4426-6401

Personal website: https://lotysz.wordpress.com/

Sławomir Łotysz

Academic interests

 • History of inventiveness
 • Environmental History of Polesie
 • UNRRA activity in Poland
 • Disability and technology

Education, academic degrees and titles

 • 2014 DSc (habilitacja), Institute for the History of Science, PAS, Warsaw
 • 2005 PhD, Institute for the History of Science, PAS, Warsaw
 • 1996 MSc in Architecture, Poznan University of Technology

Employment

 • 2014 Institute for the History of Science, PAS
 • 2014–2016 Higher Vocational School in Kalisz
 • 1998–2014 University of Zielona Góra

International experience

 • 2015 Prague, Czech Republic, exchange between the Polish Academy of Sciences and Akademie věd České republiky, 1 week
 • 2014–2015 The Netherland Institute for Advanced Studies (NIAS), Wassenaar, Holland, Andrew Mellon Fellowship, 5 months
 • 2012 Engineers, germs, and politicians. The difficult beginnings of the antibiotics industry in Eastern Europe. Invited lecture at the Centre for the History of Science, Technology and Medicine, University of Manchester, Manchester, UK
 • 2012 Centre for the History of Science, Technology & Medicine and Wellcome Unit, University of Manchester, Great Britain –  research stay within the European Science Foundation “DRUGS” programme, 2 weeks
 • 2012 Laboratoire d’Etude du Phénomène Scientifique, Université Lyon 1, France– research stay within the European Science Foundation “DRUGS” programme, 2 weeks
 • 2008 Before Kevlar: The Amazing Transnational Quest for the Bulletproof Vest. Invited lecture at the East Central European Center, Columbia University, New York, USA
 • 2008 Silk Against Bullets: The Birth of Modern Soft Armor. Invited lecture at the University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
 • 2007–2008 SHOT International Scholar, 2 years
 • 2007–2008 Chemical Heritage Foundation, Philadelphia, USA, The Charles Price Fellowship, 9 months
 • 2004 New School University, New York, United States, The Kosciuszko Foundation Fellowship, 5 months

Participation in national and international research projects

 • 2020 „Pomóżcie zapomnieć, do czego nie nadaję się z powodu kalectwa, powiedźcie co mogę robić i dajcie mi taką pracę”. Pomoc społeczności międzynarodowej w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce po II wojnie światowej. PFRON research project (Principal Investigator)
 • 2019 „Nowoczesność, jakość i estetyka” wyposażenia gospodarstw domowych. Wpisywanie ideologii w artefakty kultury materialnej w socjalistycznej Polsce (1970–1989). NCN research project (team member)
 • 2016 „Druga Holandia” czy naturalna forteca? Kwestia osuszenia Polesia w II Rzeczpospolitej. NCN research project (Principal Investigator)
 • 2015 Od programu pomocowego do embarga strategicznego. Społeczność międzynarodowa wobec dążeń krajów Środkowej i Wschodniej Europy do uzyskania penicyliny po II wojnie światowej. NCN research project (Principal Investigator)
 • 2011–2013 Making Europe: Technology and Transformations, 1850–2000 (team member)

Membership in scientific councils and editorial boards of journals and publishing series

 • History of science and technology (Історія науки і техніки), member of the Editorial Board
 • Icon: Journal of the International Committee for the History of Technology, member of the Editorial Board
 • Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, member of the Editorial Board

Membership in scientific societies and organisations

 • IICOHTEC (International Committee for the History of Technology): member since 2006, member of the Executive Committee 2008–2011; Secretary-General 2013–2017, President since 2017

Selected Publications

Authored and co-authored books

 • Fabryka z darów. Penicylina za żelazną kurtyną 1945–1954, Warszawa, Aspra JR 2020, 250 ss.
 • Polscy wynalazcy. 100 polskich wynalazców na 100-lecie Urzędu Patentowego RP, Bielsko-Biała, Dragon 2018, 191 ss.
 • Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych, Warzawa, Aspra-JR, 2013, 346 ss.


Chapters in edited volumes

 • Knowledge as aid: Locals experts, international health organizations and building the first Czechoslovak penicillin factory, 1944–49 [in:] Jessica Reinisch, David Brydan (eds.), „Europe’s Internationalists: Rethinking the History Internationalism”, London: Bloomsbury 2021, ISBN: 978-1-3501-0736-6 (in press).
 • A bargain or a ‘mousetrap’? Reused penicillin plant and the Yugoslavians quest for a healthier life in the early post-war era (1946–1950) [in:] Stefan Krebs i Heike Weber (eds.), „The Persistence of Technology. Histories of Repair, Reuse and Disposal”, Bielefeld: Transcript 2020, ISBN: 978-3-8376-4741-9, p. 7–25.
 • „Gdyby zamiast Rosji było morze…”. Techniczne i polityczne problemy odwodnienia Polesia w II Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Leszek Zasztowt i Jan Szumski (red.), „Rok 1918. Odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie”, T. I, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, 2019, ISBN 9788375459937, s. 435–450.
 • 89mm From Europe: Mediating Railway Mobility on Russia’s Western Peripheries [in:] Simone Fari, Massimo Moraglio (eds.), „Peripheral Flows. A Historical Perspective on Mobilities between Cores and Fringes”. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2016, ISBN 978-1443890489, p. 100–126.
 • Postęp kontra natura na marginesie dyskusji o planowanym osuszeniu Polesia w II Rzeczypospolitej, [w:] M. Milecka (red.), „Kulturowe i cywilizacyjne postawy Polaków. Sztuka jako inspiracja do działań”, Lublin: Wydział Ogrodnictwa i Architektury UP w Lublinie, 2017, ISBN 978-83-944071-6-2, s. 123–131.


Articles

 • ‘Penicylina na piasku’. Witold Odrzywolski i jego prace nad uzyskaniem penicyliny surowej w szpitalu wojennym na Bliskim Wschodzie w 1944 roku, „Kwartalnik Historyczny” (2021) – in press
 • Pomiędzy Lwą a Stwigą. Stanisław Kulczyński i jego projekt utworzenia poleskiego parku natury z 1932 roku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” t. 65, n. 2 (2020), s. 29–48.
 • Władysław Szafer i Józef Próchnik w debacie o przyszłości poleskiej przyrody, „Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki” n. 1 (2019), s. 189–211.
 • Hot commodity: Designing, Making and Selling electric irons in post-war Poland, “ICON: Journal of the International Committee for the History of Technology” v. 24 (2018/2019), p. 150–184.
 • Penicylina i protezy. Pomoc UNRRA w odbudowie polskiego przemysłu medycznego po II wojnie światowej, „Kultura Współczesna: teoria, interpretacje, krytyka” n. 3 (2018), s. 118–130.
 • Inventing independence. Negotiating the industrial property law for future Poland at the end of the First World War, “International Journal of Legal Studies” n. 1 (2018), p. 319–336.
 • Kraków czy Tarchomin? Historia sporu o lokalizację fabryki penicyliny przekazanej Polsce w ramach programu pomocowego UNRRA (1946–1947), „Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki” v. 23, n. 1 (2018), s. 289–310.
 • Transeuropejska droga wodna przez Polesie a kwestia jego osuszenia w II Rzeczpospolitej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” v. 63, n. 1 (2018), s. 7–37.
 • International Health Organizations and the dissemination of penicillin production methods in the early Cold War era. The case of UNRRA activities in Europe, and the work of ABMAC in China (originally in Chinese: 国际卫生组织与冷战初期盘尼西林 生产方式的传播 – 以联合国善后救济总署在欧活动和美国 医药援华会在华事务为例), „Journal of the Social History of Medicine and Health” (医疗社会史研究) v. 2, n. 1, s. 3–31.
 • Prace na przygotowaniem ustaw patentowych w okresie Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1917–1918, „Analecta: studia i materiały z dziejów nauki” v. 26, n. 2 (2017), s. 37–53.
 • Nieznany obraz rzeczywistości okupacyjnej: kwestia uprawy roślin kauczukodajnych we wspomnieniach więźniarek Auschwitz, rolników i dzieci, „Kultura Współczesna: teoria, interpretacje, krytyka” n. 2 (2017), s. 66–81.
 • Sailors and syphilis on Europe’s waterways. International Health Organizations and the Rhine Commissions, c. 1900–1953, “Hygiea Internationalis”, v. 13, n. 1 (2016), p. 49–64.
 • Tailored to the Times: The Story of Casimir Zeglen’s Silk Bullet-Proof Vest, “Arms & Armour” v. 11, n. 2 (2014), s. 164–86, DOI 10.1179/1741612414Z.00000000040
 • A ‘Lasting Memorial’ to the UNRRA? Implementation of the Penicillin Plant Programme in Poland, 1946–1949, “ICON: Journal of the International Committee for the History of Technology” v. 20, n. 2 (2014), p. 70–91.
 • Controlling the Production and Distribution of Drugs in Communist Poland, “Medicina nei Secoli” v. 26, n. 2 (2014), p. 519–556.


Conferences

 • 2019: Lousy, ugly, but persistent. Making electric irons in socialist Poland, 1960s–1980s. Society For The History of Technology Annual Meeting (SHOT), Milan, Italy
 • 2019: Nature and power in interwar Poland. 10th Biennial conference of the European Society for Environmental History (ESEH): „Boundaries in/of Environmental History”, Tallinn, Estonia.
 • 2019: He-Chaluc means Pioneer: The question of Jewish agricultural colonization in Pripet marshes. International Committee for the History of Technology Annual Symposium (ICOHTEC): „Technology and Power”, Katowice.
 • 2019: Not even a foot of swamp. Jewish agricultural settlement and the planned amelioration of the Pinsk Marshes in interwar Poland. Agricultural History Society Annual Meeting, Washington, USA.
 • 2019: Struggle for the swamp. Ethnic problems of the Pripet Marshes in the Second Polish Republic. Association for the Study of Nationalities World Convention, New York, USA.
 • 2019: Harnessing nature and bodies. Swamps, health, and biopolitics in interwar Poland. A Symposium on the Medical Humanities: „Sites of Health”, Shanghai, China.
 • 2018: Technology transfer through obsolete artefacts and out-of-date designs. Histories of Technology’s Persistence, Esch-sur-Alzette, Luxemburg.
 • 2018: „Gdyby zamiast Rosji było morze…” Techniczne i polityczne problemy odwodnienia Polesia w II Rzeczypospolitej Polskiej. „Rok 1918 – koniec starej i narodziny nowej Europy. Odrodzone państwo Polskie i Sowiecka Rosja”, Warsaw.
 • 2018: Progress or nature? Dilemmas around the planned amelioration of Polesie marshes in Poland’s Second Republic. Baltic Conference on the Environmental Humanities and Social Sciences (BALTEHUMS), Riga, Latvia.
 • 2018: Managing natures in interwar Poland. The case of Pripet Marshes. International Committee for the History of Technology Annual Symposium (ICOHTEC), Saint-Etienne, France.
 • 2017: Prime movers or cogs in a machine? Doctors, scientists, and engineers in forging international rehabilitation programs. 25th International Congress of the History of Science and Technology (ICHST), Rio de Janeiro, Brazil.
 • 2017: Engineering for social order? Ethnical and societal aspects of planned draining of the Polesie Marshes in interwar Poland. Tensions of Europe Conference: „Borders and Technology”, Athens, Greece.
 • 2017: Hydro or social engineering? The question of draining the Polesie Marshes in interwar Poland. Society For The History of Technology Annual Meeting, Philadelphia, USA.
 • 2016: Agents or actors? How Czech scientists helped shape UNRRA’s penicillin plant programme, 1944–49. 7th International Conference of the European Society for the History of Science (ESHS): „Science and Power, Science as Power”, Prague, Czech Republic.
 • 2016:   Penicillin is not enough. The role of international organizations in fighting STDs in early post-war Europe. International Committee for the History of Technology Annual Symposium (ICOHTEC): „Technology, Innovation, and Sustainability: Historical and Contemporary Narratives”, Porto, Portugal.
 • 2016:   Spreading the strains of life. International Health Organizations and the dissemination of penicillin production methods in the early Cold War era. „International Health Organizations (IHOs): People, Politics and Practice in Historical Perspective”, Shanghai, China.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION