dr Tomasz Siewierski

13.05.2019 | 28.05.2020

Pracownia Historii Idei Humanistycznych i Społecznych

pok. A10

tel. +48 22 65 72 863

dyżury: pon. 12:30–14:30, czw. 11:00–13.00

e-mail: tsiewierski@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0059-3462

Siewierski

Zainteresowania naukowe

 • historia historiografii XX wieku;
 • dzieje nauki polskiej po 1945 roku;
 • biografistyka

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 2009 – magisterium
 • 2015 – doktorat

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – od 2013

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • [współautorstwo] Warszawa Walczy 1939–1945. Leksykon, red. K. Komorowski, Warszawa 2014.
 • Marian Małowist i krąg jego uczniów, Warszawa 2016.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Il Consolato nel ventennio interbellico [w:] Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano. Cento anni di storia, Milano [2019], s. 63–86.

Redakcja książek i czasopism

 • Mannerheim and Polish-Finnish Political and Military Relations 1917–1946, ed. T. Siewierski, Warszawa 2018.
 • Wacław Tokarz (1873–1937). Z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski, red. T.P. Rutkowski, T. Siewierski, Warszawa 2017.
 • Marian Kukiel, Studia historyczne. Wybór artykułów z lat 1909-1939, wybór i oprac. T. Siewierski, Warszawa 2019.
 • Historia – Wojsko – Polityka. Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło, red. T. Siewierski, Z. Zielonka, Warszawa 2019.

Artykuły

 • Warszawscy uczniowie Wacława Tokarza, [w:] Wacław Tokarz (1873–1937). Z Legionów Polskich na Uniwersytet Warszawski, red. T.P. Rutkowski, T. Siewierski, Warszawa 2017, 213–229.
 • Wacław Tokarz (1873–1937) [w:] W. Tokarz, Insurekcja Warszawska, Warszawa 2017, s. I–X.
 • Stanisław Arnold. Uwagi wstępne „Studia Geohistorica” 2017, s. 7–15.
 • Janusz Durko (1915–2017). In Memoriam „Almanach Warszawy” t. XI, s. 435–454.
 • Artysta, historyk, muzeolog. Życie i działalność Bronisława Gembarzewskiego, „Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia” 2018, s. 83–112.
 • Henryk Paszkiewicz w historiografii PRL [w:] Henryk Paszkiewicz wydobyty z zapomnienia, red. M. Dąbrowska, Łódź – Warszawa 2019, s.140-150.
 • Recepcja twórczości Mariana Kukiela w historiografii krajowej po 1945 r., [w:] Historia – Wojsko – Polityka. Marian Kukiel (1885–1973) i jego dzieło, red. T. Siewierski, Z. Zielonka, Warszawa 2019.

Artykuły recenzyjne i recenzje

 • O aktualności dzieł Wacława Tokarza (w związku z pracą: W. Tokarz, Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794, wyd. Napoleon V, Oświęcim 2018), „Bezpieczeństwo. Obronność. Socjologia” 2018, s. 117–120.
 • Rec.: K. Śreniowska, Moje życie, Łódź 2018, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2019, z. 2, s. 199–201.
 • Ambasadorowie polskiej historii (rec. R. Stobiecki, Klio za wielką wodą, Warszawa 2017), „Nowe Książki” czerwiec 2018.
 • Sprawiedliwa i inni, (rec. A. Bikont, Sendlerowa. W ukryciu, Warszawa 2017), „Nowe Książki”, lipiec–sierpień 2018.
 • Portret archiwożercy, (rec. P. Biliński, Władysław Konopczyński, Kraków 2018), „Nowe Książki” listopad 2018.
 • Piękna księga niepodległej, (rec. Polska. Eseje o stuleciu, Warszawa 2018), „Nowe Książki” grudzień 2018.
 • Nieobecność Jedlickiego, (rec. M. Kula, Jerzy Jedlicki historyk nietypowy), „Nowe Książki” kwiecień 2019.

Inne

 • Targalski Jerzy Wojciech 1929–1977 [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 52, z. 213, Kraków 2018.
 • Literatura piękna zachęciła mnie do historii. Z Jerzym W. Borejszą rozmawia Tomasz Siewierski, „Nowe Książki” luty 2019, s. 4–8.
 • Rękopisy znalezione w Moskwie [z Jerzym Borejszą rozmawia Tomasz Siewierski] „Newsweek Historia”, 2019 nr 2, s. 60–63.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT