Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego – zmiana terminu

19.10.2021

Uprzejmie informujemy, że zapowiadane na 28 października 2021 roku o godz. 17 Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego, na którym wystąpi mgr Magdalena Klamka (Francja) z tematem Henryk Sienkiewicz i kultura pamięci, zostaje przełożone na dzień 3 listopada (środa), godz. 17.  Seminarium odbywa się w trybie online.

Biografie do opracowania: Wacław Werner (1879–1949) i Jan Jakub Stock (1881–1925)

18.10.2021

Danuta Ciesielska, Instytut Historii Nauki PAN, Kraków W trakcie prac nad projektem o studiach i pobytach naukowych polskich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze poznałam bliżej sylwetki dwóch polskich fizyków: Wernera i Stocka, gdyż obaj uczeni przed I wojną światową studiowali w Getyndze.  Okazało się, że zachowały się spuścizny obu uczonych. W rękach […]

Seminarium z dziejów nauk humanistycznych i społecznych – spotkania 2020/2021

14.10.2021

21 stycznia 2021 r. (czwartek), godz. 17.00 Dyskusja wokół książki prof. dr hab. Rafała Stobieckiego, Historiografia PRL. Zamiast podręcznika, Łódź 2020, z udziałem Autora. 17 lutego 2021 r. (środa), godz. 17.00 Dyskusja wokół książki  dr. hab. Piotra Majewskiego, prof. UKSW, Muzealna twarz Klio, Warszawa 2020,  z udziałem Autora. 18 marca 2021 r. (czwartek), godz. 17.00 […]

Seminaria Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych

14.10.2021

Serdecznie zapraszamy na seminaria Pracowni Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych 21 października i 18 listopada o godzinie 12.15, które odbędą się online. 21 października referat Europejskie zbiory Izabeli Czartoryskiej zaprezentuje Maryla Śledzianowska z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. 18 listopada referat Gdańskie Museum Gottwaldianum Christophorusa Gottwaldta (1636-1700) i wydawnicze losy jego spuścizny naukowej w wieku […]

Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych, 20 października 2021

14.10.2021

Zapraszamy na otwarcie semestru zimowego 2021/2022 Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych. Seminaria w dalszym ciągu odbywają się w trzecią środę miesiąca, o godz. 14:00, poprzez platformę Zoom. W najbliższą środę, 20 października 2021 r., prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk wygłosi referat pt. Wysadzone ze sfer. O astronomicznej wyobraźni Williama Shakespeare’a. Streszczenie wystąpienia.

Seminarium z historii nauk przyrodniczych i ścisłych – semestr letni 2021

18.10.2021

Semestr letni 2021 Środa, godz. 14.00, online 17 III 2021 dr hab. Piotr Daszkiewicz, prof. PAN, Instytut Historii Nauki PAN, Muséum National d’Histoire Naturelle w Paryżu Historia nauki a współczesna taksonomia roślin i zwierząt 21 IV 2021 dr Justyna Rogińska, Instytut Historii Nauki PAN Maria Margaretha Kirch a Królewskie Pruskie Towarzystwo Nauk (1710–1712): przemilczana historia […]

Wysadzone ze sfer. O astronomicznej wyobraźni Williama Shakespeare’a

12.10.2021

Jarosław Włodarczyk, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa Londyn przełomu XVI/XVII w. był jednym z najbardziej fascynujących miejsc w Europie pod względem dysput dotyczących nowych kosmologii i recepcji astronomii heliocentrycznej. Ślady tego fermentu historycy nauki odnajdują w źródłach drukowanych i rękopiśmiennych, tekstach naukowych i przeznaczonych dla najzwyklejszego odbiorcy, pisanych po łacinie, ale i w języku angielskim. […]

Korespondencja Jana Heweliusza z Michałem Antonim Hackim

12.10.2021

Maciej Jasiński, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa Wśród przechowywanych w bibliotece Obserwatorium Paryskiego listów gdańskiego astronoma Jana Heweliusza (1611–1687) znajduje się jego korespondencja z Michałem Antonim Hackim (ca. 1630–1703), dyplomatą i duchownym, sekretarzem króla Jana III i opatem oliwskim. Zawiera 33 listy i jest jednym z największych zbiorów listów wymienionych przez Heweliusza z polskimi korespondentami. […]

Seminarium z historii oświaty i dziejów ruchu umysłowego – spotkania 2020/2021

05.10.2021

            Terminy spotkań w roku 2020/2021 26 listopada 2020, godz. 16:00 Dr Michał Przeperski Socjologia i badania sondażowe w Polsce w drugiej połowie lat 80. – studium kryzysu 17 grudnia 2020, godz. 16:00 Dr Mikołaj Getka-Kenig Architektura i propaganda sukcesu. Polityka budowlana rządu Królestwa Polskiego (1815-1830) 28 stycznia 2021, godz. […]

Wspólne seminarium Zespołu Historii Matematyki, 11 października 2021

05.10.2021

zapraszamy do udziału w zdalnym, wspólnym posiedzeniu połączonych seminariów  „Filozoficznych problemów wiedzy” (IFiS PAN, PW, UW) oraz „Zespołu historii matematyki” (IHN PAN) w dniu 11 października br., godz. 11:30, w czasie którego zostaną wygłoszone trzy referaty: 1. Dr Grzegorz Sitek (UJD, Częstochowa): Idee bezpunktowych teorii przestrzeni (streszczenie) 2. Dr hab. Gabriela Besler, prof. UŚ: Aktualny stan badań nad korespondencją przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej z […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT