“Medycyna Nowożytna” 2018, fasc. 1

11.12.2021

Bożena Płonka-Syroka, John Brown’s doctrine (1736-1788), its origin and reception in European medicine in the context of clinical standard formation. Part one.   The John Brown’s doctrine is not considered as important theoretical and practical concept in Polish historiography of medicine. It was not wildly accepted in Polish clinical medicine at the end of 18th century […]

“Medycyna Nowożytna” T. 24, 2018, z. 1

11.12.2021

Bożena Płonka – Syroka – Doktryna Johna Browna (1736-1788), jej geneza i recepcja w medycynie europejskiej w kontekście kształtowania się standardu klinicznego. Część pierwsza Prace analityczne Maria Joanna Turos – Zaburzenia neurologiczne typu afazji w obserwacjach Dominique Jean Larrey Joanna Lusek – Die Studenten jüdischer Konfession aus Schlesien an der medizinischen Fakultät der Universität Wien […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty, tom 54 (2017)

11.12.2021

Artykuły Marcin Broniarczyk, Adama Kazanowskiego, marszałka nadwornego koronnego, lata szkolne i peregrynacje, s. 11–26 Joanna E. Dąbrowska, Profesor Ryszard Wroczyński – w trzydziestą rocznicę śmierci, s. 27–37 Roman Pelczar, Realizacja obowiązku szkolnego w szkołach ludowych Galicji w latach 1774–1873 (na przykładzie łacińskiej diecezji przemyskiej), s. 39–73 Katarzyna Piórkowska, Kształcenie i dokształcanie pracowników służb społecznych w […]

“Medycyna Nowożytna” 2017, fasc. 2

11.12.2021

Aistis Zalnora, Stanisław Trzebiński: the Founder of the Department of Medical History and Philosophy in Vilnius Stephen Bathory University, Faculty of Medicine, in 1922-1939  The interwar Poland devoted great atten­tion to medical history and philosophy in the European context. The Medi­cal History and Philosophy Department played a significant role in Vilnius. Profes­sor Stanislaw Trzebiński, a head […]

“Medycyna Nowożytna” T. 23, 2017, z. 2

11.12.2021

Studia Marek Rafalski – Ciężko chory i umierający w XIX-wiecznej Warszawie Prace analityczne Maria Joanna Turos – Leopold Lafontaine (1756-1812) nadworny chirurg króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Izabela Krasińska – Choroby a nadużywanie alkoholu w opiniach zagranicznych i polskich lekarzy (z perspektywy polskojęzycznych periodyków abstynenckich z początku XX w.) Anachronika Zbigniew Tucholski – Kremacja zwłok w […]

ORGANON 49, 2017

11.12.2021

Roman Duda — Roots of Mathematics 5 Piotr Daszkiewicz — Hommage d’exil à Władysław Taczanowski (1819–1890) 29 A[rthur]. S[tępiński]. — Ladislas Taczanowski [1890] 33 Marguerite Picard — Piotr P. Slonimski, l’intrépide généticien franco–polonais 39 Approche historique des structures de l’archéologie préhistorique et protohistorique aux XIXe–XXe siècles (Partie I) Coordonné par Arnaud Hurel Claude Blanckaert — Nommer le préhistorique au XIXe siècle. Linguistique et transferts […]

“Medycyna Nowożytna” 2017, fasc. 1

11.12.2021

Dorota Angutek – The Paradigm of   Classical  Homeopathy in  Perspective of Cultural Anthropologic  Conceptions of Magic Thinking In the article the author interprets  Hahnemann’s method of cure as example of magic practice and magic kind of thinking.  In spite of fact magic is treated as illogic system, the author does not evaluates magic as an irrational and […]

“Medycyna Nowożytna” T. 23, zeszyt 1

11.12.2021

Studia Marian Surdacki – Szpitale w służbie dawnego społeczeństwa polskiego. Próba typologizacji Dorota Angutek – Paradygmat homeopatii klasycznej w perspektywie antropologiczno-kulturowych koncepcji myślenia magicznego Prace analityczne Maria J. Turos – „Chirurgia obozowa” Jana Tomorowicza czyli algorytmy postępowania sprzed dwóch stuleci Bożena Urbanek – Wileńskie  placówki naukowe Uniwersytetu Stefana Batorego – na przykładzie niektórych klinik – […]

“Medycyna Nowożytna” 2016, fasc. 2

11.12.2021

Hanna Celnik, Wojciech Paszyński – Wood Tar in Medical Treatment in Poland The main goal of this article is to show a history of the use of just one kind of the wood tar in Polish medical treatment, which has been known in the area for around 1500 years. Apart from wood tars, in Poland […]

“Medycyna Nowożytna” T. 22, zeszyt 2

11.12.2021

Studia Krzysztof Leśniewski – Chrześcijańskie źródła wolontariatu hospicyjnego M.J. Turos – Z Jean Dominique Larrey w Warszawie i okolicy zimą 1806/1807 Prace analityczne Agnieszka Raubo – Medyczne aspekty teorii humoralnej w piśmiennictwie renesansu Liliana Wdowiak – Ukryte skarby, formułkami magicznymi przystrojone? Lecznictwo ludowe w oglądzie inteligencji w czasach zaborów… Hanna Celnik, Wojciech Paszyński – Dziegieć […]


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT