Medycyna Nowożytna

27.04.2020

Redakcja : Sekcja Historii Nauk Medycznych ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa, p. 17 tel.: 22 657 2748, 22 345 7746 Pismo poświęcone zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale i szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 roku przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny na […]

Rozprawy z Dziejów Oświaty

27.04.2020

Z dziejów kartografii

27.04.2020


Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT