Prof. dr hab. Halina Lichocka

12.02.2014 | 28.05.2020

Pracownia Historii Nauk Ścisłych

pok. A07

tel. +48 608 364 185

dyżury: czwartek, godz. 10–13

e-mail: halinalichocka@wp.pl  Halinalichocka.lichocka50@gmail.com

ORCID: 0000-0002-0317-4108

H.Lichocka

Zainteresowania naukowe

Historia chemii w Polsce i na świecie; historia nauk przyrodniczych i farmaceutycznych; prasa naukowa w XIX w.; biografie chemików polskich i z Polską związanych.

Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

 • 1965–1969 Politechnika Warszawska, studia na Wydziale Elektroniki
 • 1974–1977 Uniwersytet Warszawski, studia na Wydziale Chemii, mgr chemii

Zatrudnienie

 • 1977–1989 asystentka w Instytucie Historii Nauki PAN (dawniej Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN)
 • 1986– doktor nauk humanistycznych. Rozprawa doktorska: Badania leczniczych wód mineralnych w Polsce 1800–1856, z perspektywy rozwoju chemii;  promotor prof. Barbara Kuźnicka
 • 1986–1996 adiunkt. Instytut Historii Nauki PAN
 • 1990–1991 wykłady historii farmacji dla studentów Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1991–1995 zajęcia seminaryjne z historii farmacji dla studentów Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Warszawie
 • 1996–2007 wicedyrektor Instytut Historii Nauki PAN
 • 2003 habilitacja w dyscyplinie historia – historia nauki
 • 2007–2018 kierownik Zakładu Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki w Instytucie Historii Nauki PAN
 • 2009 profesor nauk humanistycznych. Nominacja profesorska podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego
 • 2009 profesor mianowany PAN

Doświadczenie międzynarodowe

 • Badania naukowe w zagranicznych archiwach i bibliotekach, m. in. w Wilnie, Wiedniu, Paryżu, Budapeszcie, Bysławie, Miszkolcu, Lublanie, Sztokholmie, Uppsali, Rydze
 • Udział z referatami w Międzynarodowych Kongresach Historii Nauki oraz konferencjach naukowych poświęconych historii chemii (Hamburg, Paryż, Veszprem, Wiedeń, Eger, Sopron, Budapeszt, Marburg, Lizbona, Praga)
 • Członkostwo w komitetach programowych konferencji międzynarodowych organizowanych przez zagraniczne instytucje: m. in. 5th International Conference on History of Chemistry. 2005 r., Portugalia; I Europejski Kongres Chemii, konferencja satelitarna: History of the Food Chain. From Agriculture to Consumption and Waste. 2006 r. Węgry; XXIII Kongres Historii Nauki i Techniki. Budapeszt 2009; Women Chemists and Innovation. 2010 Keszthely (Węgry)
 • 2007–2011 Przewodniczenie Polskiej Grupie Narodowej ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki/Oddział Historii Nauki i Techniki

Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych

 • Projekt krajowy: Wkład Jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, realizowany we współpracy Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Wykonawca,  2000–2003, opracowanie tematu: „Miesięcznik Połocki” (1818–1820)
 • Projekt krajowy: Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, realizowany we współpracy Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN oraz Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Wykonawca, 2006–2009, opracowanie tematu: Światowe osiągnięcia polskich chemików i farmaceutów
 • Projekt krajowy: Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze, realizowany przez ParkEdukacja Bielsko-Biała, Wydawnictwo Szkolne PWN. Wykonawca, 2010–2011, opracowanie tematu: Historia chemii
 • Projekt krajowy: Monumenta Universitatis Varsoviensis 1816–2016, realizowany przez Uniwersytet Warszawski. Wykonawca 2011 – 2016, opracowanie tematu: Chemia 1816–2016
 • Projekt krajowy: Słownik biograficzny chemików polskich, realizowany przez PAU [w ramach szerszego projektu, obejmującego serię słowników biograficznych]. Kierownik, 2019–2023
 • Projekt międzynarodowy: Creating Networks in Chemistry. The Founding and Early History of Chemical Societies in Europe, realizowany wspólnie przez Chemical Heritage Foundation oraz the Royal Society of Chemistry (Cambridge). Wykonawca, 2005 – 2007, opracowanie tematu: Chemists in a Divided Country. The Long-lasting Genesis and Early History of the Polish Chemical Society, 1767–1923
 • Projekt międzynarodowy: Women Chemists and Innovation, finansowany przez Visegrad Fundation. Wykonawca 2010, opracowanie tematu: The role of women in initiating radiochemical research in Poland
 • Projekt międzynarodowy (polsko-litewski): Hinc iter ad astra. Uniwersytet Stefana Batorego 1919–1939, realizowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Wileński i Centralne Państwowe Archiwum Litwy. Wykonawca 2012–2015, opracowanie tematu: Chemia na Uniwersytecie Stefana Batorego

Członkostwo w radach naukowych, redakcjach czasopism i serii wydawniczych

 • Seria wydawnicza Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN „Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki”,  2000–2011 członek Komitetu Redakcyjnego
 • Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra  Birkenmajerów, Polska Akademia Nauk, członek od 2004 r.
 • Rada Naukowa czasopisma (rocznik): „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, od 2007 członek
 • Rada Naukowa Muzeum Techniki i Przemysłu. Naczelna Organizacja Techniczna, członek 2015–2017;
 • Rada Naukowa Narodowego Muzeum Techniki, członek 2020-2023

Członkostwo w towarzystwach i organizacjach naukowych

 • Komitet Historii Nauki i Techniki PAN: od 1993 przez wszystkie kadencje do chwili obecnej. W latach 1996–1999 oraz 2000-2003 sekretarz naukowy; w latach 2007-2011 przewodnicząca Komitetu; od 2012 członek Prezydium
 • Komisja Historii Nauki. Polska Akademia Umiejętności:  od 2014, członek
 • Polskie Towarzystwo Chemiczne: od 1985 członek Sekcji Historycznej
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: od 1991
 • Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego: od 2003, członek
 • Academie Internationale d’Histoire de la Pharmacie, od 21 października 1999 r. członek rzeczywisty
 • The Working Party on the History of Chemistry of the Federation of European Chemical Societies, od stycznia 2001 r., członek; od października 2004 r Federacja nosi nazwę European Association for Chemical and Molecular Sciences
 • International Union for the History and Philosophy of Science/ Division of History of Science and Technology. Polish National Committee, w latach 2007–2011 przewodnicząca, od 2012 członek (past president)

Wybrane publikacje

Książki autorskie i współautorskie

 • Ignacy Mościcki. Radom 2011, 411 s., ilustr.
 • Ignacy Mościcki (1867 – 1946). Inżynier i wynalazca. Warszawa 2006, 314 s., ilustr., tabl.
 • Historia poszukiwania leku w roślinach, w Polsce 1800 – 1856. Warszawa 2002, 339 s., ilustr., tabl.
 • Badania leczniczych wód mineralnych w Polsce (1800 – 1858) z perspektywy rozwoju chemii. Warszawa 1989, 228 s., ilustr., tabl.
 • Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski” 1834–1836. Bibliografia analityczna zawartości. Warszawa 1986, 166 s.
 • “Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński” 1820–1822. Bibliografia analityczna zawartości. Warszawa 1981, 94 s.

Redakcja książek i czasopism

 • Redaktor naczelny czasopisma: ”Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” w latach 1992–2018. [ukazało się 27 roczników, łącznie 52 numery]
 • Redakcja naukowa tomów XXI oraz XXII; series recentior III i IV serii wydawniczej „Fontes ad Historiam Scientiae Spectantium”

Rozdziały w pracach zbiorowych

 • Szwajcaria – przybrana ojczyzna Ignacego Mościckiego. [w:] red. B. Umińska, Prezydentowi prof. Ignacemu Mościckiemu – w 150. rocznicę urodzin. Stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018. Pokłosie konferencji naukowej i wystawy – uroczystości, które odbyły się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.  Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Ciechanów 2018, s. 141–156.
 • Ignacy Mościcki – wynalazca i polityk. [w:] red. A. Adamczak, 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 167–193.
 • Chemia [w:] red. A. K. Wróblewski, Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Monumenta  Universitatis Varsoviensis 1816–2016. Warszawa 2016, s. 199–310.
 • Historia chemii [w:] red. M. Siwiec, Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze. Wydawnictwo Szkolne PWN. Warszawa- Bielsko-Biała 2011, s. 223–303.
 • Polskie badania radiacyjne w okresie wczesnego rozwoju nauki o promieniotwórczości [w:] red. M. Dolecki, A. Trojanowska, Historia badań radiacyjnych w Polsce. Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa 2011, s. 33–65.
 • Internationally Important Achievements of Polish Chemists and Pharmacists. [w:] red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, The Contribution of Polish Science and Technology to World Heritage. Wydawnictwo WAM Kraków – Warszawa 2010, s. 97–112.
 • Człowiek i makrokosmos świata roślinnego w nauce epoki Oświecenia. [w:] red. A. Magowska, Makrokosmos versus Mikrokosmos. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Poznań 2009, s. 133–142.
 • Chemists in a Divided Country. The Long-lasting Genesis and Early History of the Polish Chemical Society 1767–1923 [in:] ed. A. Kildebaek, S. Strbanova, Creating Networks in Chemistry. Cambridge 2007, s. 237–258.
 • Chemical analysis as a method of discovery in pharmacy in the age of Enlightement in Europe. [in:] ed. I. Malaquias, E. Homburg, M. E. Callapez, Chemistry, technology and society. Aveiro (Portugalia) 2006, s. 142–150.
 • Polish Scientific Journals of the First Half of the 19th Century as a Channel of Scientific Communication in Chemistry. [in:] ed. E. Vamos, Communication in Chemistry in Europe, across Borders and across Generations. Budapeszt 2005, s. 64–70.
 • “Miesięcznik Połocki” (1818 – 1820). Kontekst historyczny i bibliografia zawartości. [w:] red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Kraków – Warszawa WAM, 2004, s. 631–662.

Artykuły

 • Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki (1992-2018). „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” R. XXVII/2018, z. 1 (52), s. 9–39.
 • Ignacy Mościcki w Szwajcarii [w:] red. Gmitruk J., Judycki Z., Skoczek T., Z Mazowsza na obczyznę. Warszawa 2016, s. 229–237.
 • Akademia Umiejętności (1872-1918) i jej czescy członkowie. „Prace Komisji Historii Nauki PAU” 2015, t. XIV, s. 37–62.
 • Swiss experiences of Ignacy Mościcki. “Czasopismo Techniczne. Technical Transactions”, 2014, z. 1, s. 137–149.
 • Historia pierwiastka narkotycznego. “Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2004, nr 1-2, s. 113–121.
 • Ignacy Mościcki (1867- 1946) in the history of science and technology. “Review of History of Technics” Budapeszt 2001-2002, t. XXV, s. 181–187.
 • Wykłady farmacji Jędrzeja Śniadeckiego w świetle historii nauki. Pamiętnik IX Sympozjum Historii Farmacji. Poznań 2000, s. 91–100.
 • The Methodological Problems of Organic Chemistry in the First Half of the 19th Century. Jędrzej Śniadecki’s Work. “Review of History of Technics” Budapeszt 1996, t. XXII, s. 183–192.
 • Miejsce historii w czasopismach Polskiego Towarzystwa Chemicznego w okresie PRL. “Analecta”. Dodatek specjalny do nr 1(9), 1996, s. 5–10.
 • The Interdependence of Chemistry and Pharmacy in the First Half of the 19th Century. Papers Delivered at the First “Mineralkontor” International Conference on the History of Chemistry and Chemical Industry. Budapeszt 1992, s. 165–167.
 • Women Chemists in Poland. Past and Present. International Workshop on the History of Women in Science, Technology and Medicine. National Scientific Research Fund. Budapeszt 1992, s. 81–84.
 • “The Vilna Pharmaceutical Diary” (1820 – 1822). The Journal’s Character. International Colloquium. The Pharmaceutical World’s Press from its Beginning to 1840. Paryż 1990, s. 309–328.
 • “The Cracow Pharmaceutical Diary” (1834 – 1836). International Colloquium. The Pharmaceutical World’s Press from its Beginning to 1840. Paryż 1990, s. 281–286.
 • Balneochemia i fitochemia – podobieństwa i różnice metod badawczych w pierwszej połowie XIX w. [w:] red. B. Kuźnicka, Historia leków naturalnych, t. II Natura i kultura – współzależności w dziejach lekoznawstwa, Warszawa 1989, s. 123–130.
 • O syntezie dziejów polskiej historii chemii. “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1988, nr 2, s. 523–530.
 • Problemy balneochemii na łamach warszawskich i wileńskich czasopism naukowych 1800–1830. “Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1984, Seria B, z. 31, s. 45–79.

Arrow Button Wróć

Polityka prywatności Więcej or ZAMKNIJ KOMUNIKAT