Books

2014

 • John Connelly, Zniewolony Uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce 1945–1956. Przekład Witold Rodkiewicz, Warszawa 2014 ss. 400. Seria: Monografie z dziejów oświaty t. 44. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR:  http://www.aspra.pl)
 • Władysław Konopczyński, Historyka, Źródła do dziejów nauki i techniki, t. 23 „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium”, Series recentior V, Warszawa 2014, ss. 380. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR).
 • Hanna Krajewska, Protestanci w Łodzi 1815-1914. Między edukacją a ewangelizacją. Warszawa 2014 ss. 457. Seria: Monografie z dziejów oświaty t. 45. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR: http://www.aspra.pl)
 • Andrzej Walicki, Spotkania z Isiaiahem Berlinem. Dzieje intelektualnej przyjaźni, „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium”, Series recentior IV (Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 22), Warszawa 2014, ss. 295. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)

2013

 • Akademie nauk. Uniwersytety. Organizacje nauki. Polsko rosyjskie-relacje w sferze nauki XVIII-XX w. Pod red. Leszka Zasztowta, Warszawa 2013 ss. 729 (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR)
 • Witold Jan Chmielewski, Przygotowanie kadr oświatowych na uchodźstwie w latach 1941-1948, Warszawa 2013 ss. 216. Seria: Monografie z dziejów oświaty t. 43. (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR:  http://www.aspra.pl)
 • Johannes Hevelius and His World. Astronomer, Cartographer, Philosopher and Correspondent. Edited by R.L. Kremer and J. Włodarczyk. Warszawa 2013 ss.235. Seria: Studia Copernicana t. 44.
 • Kamienie milowe w kartografii, pod red. J. Ostrowski, P. Weszpiński, Warszawa 2013, ss. 495 wyd. IHN PAN, Zespół Historii Kartografii, NDAP, Archiwum Państwowe w Warszawie, Muzeum Historyczne m.st. W-wy, Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st W-wy. Seria Z dziejów kartografii t. 17.
 • Sławomir Łotysz, Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 163, Warszawa 2013, ss. 346. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR).
 • Karolina Sołtys, Józef Ignacy Kraszewski jako historyk. Naukowy fundament wykładu dziejów Litwy w monografii Wilna, Warszawa 2013 ss. 239. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Zgromadzenia zakonne w medycynie i farmacji na Śląsku i Zagłębiu, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2013, ss. 340. (Współwydawca: Śląski Uniwersytet Medyczny  – Wydział Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Oficyna Wydawnicza ASPRA JR)

2012

 • Stanisław Alexandrowicz, Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku (Cartographia Magni Ducatus Lithuaniae….), Warszawa 2012, ss. 344 (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR
 • Jakub Barner, Chemia filozoficzna, przekład K.I. Orzechowski, K.W. Orzechowski, wstęp  I.Z. Siemion, Warszawa 2012, ss. 584. ”, Series recentior II, (Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 21). (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR)
 • Juliusz Domański, Między filozofią a filologią. Wspomnienia, „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium”, Series recentior II, (Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 20), Warszawa 2012, ss. 404.
 • Stanisław Rakusa-Suszczewski, Wiatrem przewiany, słońcem spalony. 50 lat polarnych podróży, Warszawa 2012 ss. 290. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Anna Trojanowska, Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 161, Warszawa 2012, ss. 285
 • Jan Wnęk, Dziecko w polskiej literaturze naukowej 1918-1939, Warszawa 2012, ss. 580. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Stefan Zamecki, Komentarze do naukoznawczych poglądów Williama Whewella (1794-1866), Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 162,  Warszawa 2012, ss. 756.
 • Zawód ratownika medycznego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2012, ss. 354. (Współwydawca Śląska Akademia Medyczna i Oficyna Wydawnicza ASPRA JR). Seria: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

2011

 • Historia badań radiacyjnych w Polsce. pod red. M. Doleckiego. A. Trojanowskiej, Warszawa 2011, ss. 219. (Współwydawca Aspra-JR)
 • Od atlasu do kolekcji. W 440 rocznicę I wydania atlasu Abrahama Orteliusa, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Radosława Skryckiego Szczecin 2011 ss. 276. Seria: Z dziejów kartografii t. 16. (Współwydawca – Uniwersytet Szczeciński Instytut historii i Stosunków Międzynarodowych i Archiwum Państwowe w Szczecinie)
 • Kazimierz Wóycicki, Niemiecka pamięć. Rozrachunek z przeszłością NRD i przemiany niemieckiej świadomości historycznej, Warszawa 2011, ss. 331. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Dawna kartografia miast, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego, Warszawa 2011 ss. 592. Seria: Z dziejów kartografii t. 15. (Współwydawca – Archiwum Państwowe m.st. Warszawy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. I Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m.st. Warszawy)
 • Zawód diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2011, ss. 331. Seria: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. (Współwydawca ASPRA JR)

2010

 • Jerzy Dobrzycki, Selected Papers on Medieval and Renaissance Astronomy, Warsaw 2010, ss. 129. Seria: Studia Copernicana t. 43.
 • Julian Dybiec, Polska w orbicie wielkich idei, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 160, Warszawa 2010, ss. 412
 • Adam Hulanicki, 60 lat polskiej chemii analitycznej (1945-2005), Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 159, Warszawa 2010, ss. 186
 • Magdalena Paciorek, Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego, Warszawa 2010, ss. 433
 • Polscy lekarze Żydzi w XIX i XX wieku, pod red. Zofii Podgórskiej-Klawe, (Współwydawca: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2010, ss. 193.
 • Bożena Urbanek, Kształtowanie się specjalności lekarskich na ziemiach polskich w latach 1860-1914, Warszawa 2010, ss. 291. (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Andrzej Walicki, Idee i ludzie. Próba autobiografii, „Fontes rerum ad historiam scientiae spectantium”, Series recentior I (Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 19), Warszawa 2010, ss. 463 (Nagroda: Warszawska Premiera Literacka Klubu Księgarzy, Książka Kwietnia 2010). (Współwydawca Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)

2009

 • F.G.T. Bellingshausen, Dwukrotne poszukiwania w Południowym Lodowatym Oceanie i pływanie naokoło świata w latach 1819, 20 i 21… Tłum. Stanisław Rakusa-Suszczewski, ss. 250, Warszawa 2009 (Współwydawca: Oficyna Wydawnicza Aspra JR)
 • Marcin Dolecki, Znaczenie prac Ludwika Brunera (1871–1913) dla rozwoju chemii fizycznej, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 158, Warszawa 2009, ss. 243.
 • Johannes Kepler from Tubingen to Żagań, ed. Richard L. Kremer and Jarosław Włodarczyk, Warsaw 2009 ss. 255. Seria: Studia Copernicana t. 42.
 • Anna Marek, Opieka nad chorym dzieckiem w opinii polskiej prasy medycznej na ziemiach Królestwa Polskiego w latach 1801-1908, Warszawa 2009 s. 458. (Współwyd. Śląski Uniwersytet Medyczny).
 • Zbigniew Tucholski, Polskie Koleje Państwowe. Technika w służbie doktryny.  Warszawa 2009 ss. 318,  (współwyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR)
 • Dorota Zamojska, Akademicy i urzędnicy. Kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920, Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 42, Warszawa 2009, ss. 288.
 • Zawód lekarza na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2009, ss. 519. Seria: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. (Współwydawca ASPRA JR)

2008

 • Cartographica Poloniae 1570-1930. Katalog źródeł rękopiśmiennych do historii ziem polskich w zbiorach szwedzkich, oprac. Ulla Ehrensvärd, Warszawa Sztokholm 2008 ss. 336. (Współwydawca Wydawnictwo Retro-Art.)
 • Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, pod red. Stanisława Alexandrowicza i Radosława Skryckiego, Szczecin 2008 ss. 398 Seria: Z dziejów kartografii t. 14. (Współwydawca – Uniwersytet Szczeciński Instytut historii i Stosunków Międzynarodowych)
 • Kartografia Galicji 1772–1918, pod red. Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2008, ss. Seria: Z dziejów kartografii t. 13
 • Michał Kokowski, Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji, Warszawa 2008 s. 550
 • Mikołaj Kopernik, Dzieła pomniejsze, Warszawa 2008, ss. 239.
 • Joanna Schiller, Universitas Rossica. Koncepcja rosyjskiego uniwersytetu 1863-1917, Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 41, Warszawa 2008, ss. 707
 • Andrzej J. Wójcik, Zachodni Okręg Górniczy. Studia z dziejów geologii i górnictwa w Królestwie Polskim, Warszawa 2008, ss. 330.

2007

 • Jaromir Jeszke, Mity polskiej historiografii nauki, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 157, Warszawa 2007, ss. 196.
 • Rośliny odurzające w polskiej literaturze naukowej XIX wieku, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 2007 ss. 1. Seria Historia leków naturalnych t. 6
 • Wydawnictwa jubileuszowe placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk. Katalog Wystawy, Warszawa  2007 ss. 36
 • Zawód dentysty – lekarza stomatologa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Warszawa 2007 ss. 289. Seria: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. (Współwydawcy: Akademia Medyczna w Warszawie, Śląska Akademia Medyczna).
 • Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. Bożeny Urbanek, Wyd. IHN PAN, Warszawa 2007 ss. 463. Seria: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. (Współwydawca Śląski Uniwersytet Medyczny).

2006

 • Iwona Arabas, Apteczki domowe w polskich dworach szlacheckich. Studium z dziejów kultury zdrowotnej, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 156, Warszawa 2006, ss. 410.
 • Katarzyna Dormus, Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826-1918, Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 40, Warszawa, 2006, ss. 400.
 • Zawód farmaceuty na ziemiach polskich, pod red. Bożeny Urbanek, Katowice–Warszawa 2006, ss. 415. (Współwydawca Śląska Akademia Medyczna). Seria: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.

2005

 • Michał Kokowski, Copernicus´s Originality. Towards Integration of Contemporary Copernican Studies, Warszawa 2005 ss. Seria: Studia Copernicana t. 40.
 • Andrzej Zieliński, Rozwój koncepcji samochodu osobowego w XX wieku, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 155, Warszawa 2005, ss. 395

2004

 • Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w latach 1953-2003. Księga jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia działalności. Red. Joanna Schiller i Leszek Zasztowt, Warszawa 2004 ss. 415
 • Bolesław Olszewicz, Kartografia polska XV-XVII w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2004 ss. 96. (Współwydawca Wydawnictwo Retro-Art.)
 • Beata Wysakowska, Surowce i preparaty konopi stosowane w Polsce XIX wieku, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 154, Warszawa 2004, ss. 156.

2003

 • Paweł Komorowski, Bolingbroke, Robertson, Gibbon. Znajomość i recepcja ich dzieł w Rzeczypospolitej doby Oświecenia, Warszawa 2003, ss. 204.
 • Bolesław Olszewicz, Kartografia polska XVIII w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Wiesławy Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2003, ss. 131. (Współwydawca Wydawnictwo Retro-Art.)

2002

 • Halina Lichocka, Historia poszukiwania leku w roślinach w Polsce 1800-1856, Warszawa 2002, ss. 339.
 • Stefan Zamecki, Powstanie koncepcji atomistyczno-molekularnych. Studium historyczno-metodologiczne, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 153, Warszawa 2002, ss. 292.

2001

 • Michał Kokowski, Thomas S. Kuhn (1922-1996) a zagadnienie rewolucji kopernikowskiej. Thomas S. Kuhn (1922-1996) and the Issue of the Copernican Revolution, Warszawa 2001, ss. 397. Seria: Studia Copernicana t. 39.
 • Bożena Urbanek, Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809-1914, Warszawa 2001, ss. 408.

2000

 • Kartografia Królestwa Polskiego 1815-1915, pod red. Lucyny Szaniawskiej i Jerzego Ostrowskiego, Warszawa 2000, ss. 280. Seria: Z dziejów kartografii t. 10 (Współwydawca Biblioteka Narodowa)
 • Kartografia polska XIX wieku w dorobku Bolesława Olszewicza, pod red. Wiesławy Wernerowej i Jerzego Ostrowskiego, Wrocław-Warszawa 2000, ss. 249. Seria: Z dziejów kartografii t. 12
 • Bolesław Olszewicz, Kartografia polska XIX w. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, pod red. Wiesławy Wernerowej, t. 1, 2, 3 Warszawa 1998, ss. 528; t. 3 (indeksy), Warszawa 1999, ss. 192, Warszawa 2000 ss. (Współwydawca Wydawnictwo Retro-Art.)
 • Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, pod red. Iwony Arabas, Warszawa 2000, ss. 151.
 • Ratio atque institutio studiorum SJ czyli Ustawa szkolna Towarzystwa Jezusowego (1599), wstęp i oprac. Kalina Bartnicka, Tadeusz Bieńkowski, Warszawa 2000, ss. 129. Seria Archiwum Dziejów Oświaty t. 13
 • Wiesław Wójcik, Nowożytne wizje nauki uniwersalnej a powstanie teorii kontinuów. Modern visions of  „Mathesis Universalis” and the Origin of the Continuum Theory, Warszawa 2000, ss. 264. Seria: Studia Copernicana t. 38.

1999

 • Historia nauki polskiej wiek XX: Nauki filologiczne, pod red. Andrzeja Śródki, Warszawa 1999, ss. 240.
 • Mapa w pracy historyka, pod red. Teresy Bogacz i Beaty Konopskiej, Wrocław-Warszawa 1999, ss. 243. Seria: Z dziejów kartografii t. 11.
 • Mapa w pracy historyka, pod red. Teresa Bogacz, Beata Konopska, Wrocław-Warszawa 1999, ss. 243. Seria: Z dziejów  kartografii t. 9.
 • Materiały do Słownika kartografów i geodetów polskich, przygotowali do druku: Wiesława Wernerowa i Jan Szeliga, Warszawa 1999, ss. 201. (Współwydawca Wydawnictwo Retro-Art.)
 • Materia pharmaceutica, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1999, ss. 196. Seria Historia leków naturalnych t. 5
 • Bożena Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 1999, ss. 515.
 • Stefan Swieżawski, L’Univers. La philosophie de la nature au XVe siècle en Europe, Varsovie 1999, ss. 482. Seria: Studia Copernicana t. 37.

1998

 • Tadeusz Bieńkowski i Jerzy Dobrzycki, Staropolski świat nauki: uczeni i szkoły wobec osiągnięć nowożytnych nauk przyrodniczych, Warszawa 1998, ss. 99.
 • Katarzyna Dormus, Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850-1914, Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 38, Warszawa 1998, ss. 255.
 • Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z uczonymi z Europy Środkowej i Wschodniej 1904-1934, pod red. Jana Piskurewicza, Lublin 1998, ss. 312.
 • Listy z prowincji. Korespondencja wizytatorów generalnych, rektorów i nauczycieli ze Szkołą Główną Koronną 1779-1794, zebrała, wstęp, przypisy, indeksy Kamilla Mrozowska, Warszawa 1998, ss. 432. Seria Archiwum Dziejów Oświaty t. 12.
 • Joanna Schiller, Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862, Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 39, Warszawa 1998, ss. 488, XII [nagroda w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego].
 • Michał Zgórzak, Grzegorz z Arezzo, z dziejów średniowiecznych poglądów na wojnę domową, Warszawa 1998, ss. 197.

1997

 • Jerzy Burchardt, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia, Warszawa 1997, ss. 232. Seria: Studia Copernicana t. 36.
 • Mapy południowego Bałtyku, pod red. Mieczysława Stelmacha, Szczecin 1997, ss. 225. Seria: Z dziejów kartografii t. 9.(Współwydawca Instytut Historii Uniwersytetu Szczecińskiego i Archiwum Państwowe w Szczecinie)
 • Problemy Hilberta, w pięćdziesięciolecie śmierci ich twórcy, pod red. Witolda Więsława, Warszawa 1997, ss. 269.
 • Leszek Zasztowt, Kresy 1832-1864, Warszawa 1997 ss. 456, ilustr.
 • Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii, pod red. Piotra Grabowskiego i Jerzego Ostrowskiego, Olsztyn 1997, ss. 229. Seria: Z dziejów kartografii t. 8

1996

 • Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r. Dekanat Knyszyński i Dekanat Augustowski, oprac. Wiesława Wernerowa, Warszawa 1996, ss. 228. Seria: Źródła do dziejów geografii t. 2.

1995

 • Mariusz Affek, Związki polsko-włoskie w naukach prawnych (1764-1795). Z dziejów humanitaryzacji prawa karnego w Polsce, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 152, Warszawa 1995, ss. 204.
 • Iwona Arabas, Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX w., Warszawa 1995, ss. 183.
 • Dwudziestolecie Zespołu Historii Kartografii, pod red. Jerzego Ostrowskiego i Wiesławy Wernerowej, Warszawa 1995, ss. 205. Seria: Z dziejów kartografii t. 7
 • Ekologia człowieka. Historia i współczesność, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1995, ss. 212.
 • Historia nauki polskiej wiek XX: Nauki o Ziemi, pod red. Zdzisława Mikulskiego, Warszawa 1995, ss. 252, il.
 • Polskie professora i studenty v universitetah Rossii (XIX – načalo XX v.). Konferencia  v Kazani, 13-15 oktiabria 1993 g., pod red. Juliusza Bardacha, Wladimira A. Diakova, Jerzego Róziewicza i in., Varšava 1995, ss. 205.
 • Jan Ryś, Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku, Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 37, Warszawa 1995, ss.150.
 • Janusz Skarbek, Pozytywistyczna teoria wiedzy, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 151, Warszawa 1995, ss. 242.
 • Jacek Soszyński, Kronika Marcina Polaka i jej średnio¬wie¬czna tradycja rękopiśmienna w Polsce, Warszawa 1995, ss. 190. Seria: Studia Copernicana t. 34.
 • Pavel Spunar, Repertorium auctorum Bohemorum prove¬ctum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans, t. 2, Varsaviae – Pragae 1995, ss. 295. Seria: Studia Copernicana t. 35.
 • Beata Wysakowska, Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1990-1994, Warszawa 1995, ss. 102.

1994

 • Album studentów Akademii Zamojskiej 1595-1781, oprac. Henryk Gmiterek, Warszawa 1994, ss. 604. Seria Archiwum Dziejów Oświaty t. 11.
 • Historia nauki polskiej wiek XX: Nauki ścisłe, zeszyt 1, matematyka, fizyka, chemia, astronomia, pod red. Andrzeja Śródki, Warszawa 1994, ss. 377.
 • Bogumiła Jaxa-Kwiatkowska, Profesor Ludwik Jaxa-Bykowski (1881-1948). Ostatnie lata życia, Warszawa 1994, ss. 119.
 • Beata Konopska, Polskie atlasy historyczne. Koncepcje i realizacje, Warszawa1994, ss. 197.
 • Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934, oprac. Krystyna Kabzińska, Małgorzata H. Malewicz, Jan Piskurewicz, Jerzy Róziewicz, Warszawa 1994, ss. 451, 35 ilustr.
 • Nauka polska wobec totalitaryzmów. W 55 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Materiały Sympozjum 15-17 IX 1994, pod red. Bolesława Orłowskiego, Warszawa 1994, ss. 144.
 • Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r. Dekanat Grodzieński, oprac. Wiesława Wernerowa, Warszawa 1994, ss. 168. Seria: Źródła do dziejów geografii t. 1.
 • Zbigniew Szydło, Water which does not wet Hands. The alchemy of Michael Sendivogius, Warszawa 1994, ss. 300.
 • Witelona Perspektywy księga IV, przekład z języka łacińskiego Witold Wróblewski, wstęp, opracowanie przekładu i komentarz Lech Bieganowski, Andrzej Bielski, Witold Wróblewski, Wrocław 1994, ss. 334. Seria: Studia Copernicana t. 33.

1993

 • Akta stanów Prus Królewskich, pod red. Mariana Biskupa i Ireny Janosz-Biskupowej, Warszawa –Toruń 1993, ss. XXII, 468.
 • Bibliologia dyscypliną integrującą, pod red. Marianny Mlekickiej, Warszawa 1993, ss. 366. Seria: Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi, t. 12.
 • Dorobek polskiej historii kartografii, pod red. Juliana Janczaka i Wiesławy Wernerowej, Warszawa 1993, ss. 137. Seria: Z dziejów kartografii t. 6
 • Wirydianna Fiszerowa, Dzieje moje własne, Warszawa 1993, ss. 437 [reprint].
 • Henryk Jost, Kuźnice zakopiańskie, Warszawa 1993, ss. 128, 39 ilustr.
 • Logarytmy dla Szkół Narodowych pierwszy raz wydane, Warszawa 1993, ss. 48 [reprint].
 • Jan Piskurewicz, W służbie nauki i oświaty, Stanisław Michalski (1865-1949), Warszawa 1993, ss. 203, ilustr.
 • Profesorowie warszawskiej farmacji. Józef Jan Celiński, Władysław Mazurkiewicz. Studium o twórcach przełomów uniwersyteckich, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1993, ss. 102.
 • Wkład Pijarów do nauki i kultury w Polsce XVII-XIX wieku, pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej, Warszawa-Kraków 1993, ss.651, 58 ryc.
 • Z dziejów humanistycznych i matematycznych szkół naukowych, przygotował do druku Michał Zgórzak, Warszawa 1993, ss. 119.
 • Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa, 1993, ss. 147. Seria Historia leków naturalnych t. 4
 • Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny, pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1993, ss. 169. Seria Historia leków naturalnych t. 3

1992

 • Zofia Jerzmanowska, Roman Małachowski i jego lwowska szkoła, Warszawa 1992, ss. 113.
 • Krzysztof Jeziorski, Rozwój wiedzy embriologicznej w warszawskim środowisku medycznym a ewolucjonizm (1859-1939), Warszawa 1992, ss. 141.
 • Paweł Komorowski, Historia powszechna w polskim piśmiennictwie naukowym czasów stanisławowskich i jej rola w edukacji narodowej, Warszawa 1992, ss. 164.
 • Narodziny i działalność Polish University College (1947-1953). Sympozjum w pięćdziesiątą rocznicę powołania w Wielkiej Brytanii Komisji Akademickich Studiów Technicznych (5 I 1942 r.), Warszawa, 9-11 września 1992 r.,  pod red.  Bolesława Orłowskiego, Warszawa 1992,  ss. 176.
 • Bolesław Orłowski, Osiągnięcia inżynierskie Wielkiej Emigracji, Warszawa 1992, ss. 177.
 • Polska technika lotnicza do roku 1939, t. 1: Źródła osiągnięć, pod red. Andrzeja Glassa, Warszawa 1992, ss. 295.
 • Jan Szews, Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1920, Seria: Monografie z Dziejów Oświaty t. 36, Warszawa 1992, ss. 416,  9 ilustr.
 • Wiesława Wernerowa, Bibliografia polskiej historii geografii i kartografii 1986-1990, Wrocław 1992, ss. 91.
 • Elżbieta Witkowska-Zaremba, Musica Muris i nurt spekula¬tywny w muzykografii średniowiecznej, Musica Muris and speculative Trend in the Medieval Musicography, Warszawa 1992, ss. 267. Seria: Studia Copernicana t. 32.
 • Z dziejów techniki w dawnej Polsce, pod red. Bolesława Orłowskiego, Warszawa  1992, ss. 488.
 • Stefan Zamecki, Problemy klasyfikowania pierwiastków chemicznych w XIX wieku. Studium historyczno-metodologiczne, Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki t. 150, Warszawa 1992, ss. 338.
 • Teofil Żebrawski, Bibliografia piśmiennictwa polskiego z działu matematyki i fizyki oraz ich zastosowań. Na obchód czterechsetletniej rocznicy urodzin Kopernika, t.1 – 2, Seria: Źródła do Dziejów Nauki i Techniki t. 18, Warszawa 1992, ss. 352, 155.

1991

 • Beata Wysakowska, Bibliografia analityczna polskiej historii farmacji 1985-1989, Warszawa 1992, ss. 82.
 • Marta Bečkowa, Tadeusz Bieńkowski, Dagmar Čapkova, Znajomość dzieł Jana Amosa Komeńskiego na ziemiach czeskich, słowackich i polskich od połowy XVII w. do czasów obecnych, Warszawa 1991, ss. 164.
 • Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Niecisława Baudouina de Courtenay w Rosji,  pod red. Jerzego Róziewicza, Wrocław 1991, ss. 207.
 • Witold Włodzimierz Głowacki, Wykłady farmacji Jędrzeja Śniadeckiego w Wilnie (1797-1804), Warszawa 1991, ss. 80.
 • Kartografia forteczna, pod red. Andrzeja Tomczaka, Warszawa 1991, ss. XVI, 185, 40 ryc. Seria: Z dziejów kartografii t. 5
 • Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945, pod red. Ireny  Stasiewicz-Jasiukowej, do druku przyg. Mariusz Affek, Paweł Komorowski, Dorota Kozłowska, Warszawa 1991, ss. 95; wyd. 2: 1991; wyd. 4, popr. i poszerz. 1993, ss. 239.

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION