Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki

Redakcja

tel. +48 22 65 72 730, 746

pok. A16

e-mail: czasopismo.analecta@gmail.com

KOMITET REDAKCYJNY
Jerzy Kaliszuk (redaktor naczelny)
Karolina Figaszewska (sekretarz)
Alicja Urbanik-Kopeć (sekretarz)
Karolina Karpińska (kierownik działu Nova Litteraria)
Jarosław Kurkowski
Dorota Peczlewicz-Kozłowska
Daniel Sunderland
Sławomir Szyller

RADA NAUKOWA
Dr Rūta Čapaitė (Litwa)
prof. dr hab. Magdolna Hargittai (Węgry)
prof. dr hab. Ernst Homburg (Holandia)
prof. dr hab. Halina Lichocka
prof. dr hab. Soňa Štrbáňowá (Czechy)
prof. dr hab. Jacek Soszyński
prof. dr hab. Ignacio Suay-Matallana (Hiszpania)
prof. dr hab. Józef Szudy
prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk
prof. dr hab. Zbigniew J. Wójcik
prof. dr hab. Leszek Zasztowt

Spis zawartości kolejnych tomów

Formularz recenzji

 

Arrow Button Back

Notification about cookies: ihnpan.pl uses cookies files. By staying on this site, you agree to the use of cookies More lub CLOSE NOTIFICATION